Sony Xperia E - Sinhroniziranje vaše službene e-pošte, kalendara i kontakata

background image

Sinhroniziranje vaše službene e-pošte, kalendara i kontakata

Pristupite vašim porukama službene e-pošte, kalendarskim obavezama i kontaktima

direktno iz vašeg telefona. Prikažite i upravljajte njima na jednostavan način, onako

kako biste to uradili iz računara. Nakon postavljanja, možete pronaći vaše informacije

u E-pošta, Kalendar i Kontakti aplikacijama.

Da biste pristupili gore opisanoj funkcionalnosti, vaše službene informacije moraju biti

pohranjene na Microsoft® Exchange serveru.

Postavljanje službene e-pošte, kalendara i kontakata u telefonu

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Kucnite Postavke > Računi i sinhroniziranje.

3

Pazite da sinhroniziranje bude uključeno kako bi se vaši podaci automatski

sinhronizirali u skladu sa intervalom sinhroniziranja koji ste postavili.

4

Kucnite na Dodaj račun > Korporacijski.

5

Unesite poslovnu adrese e-pošte i lozinku.

6

Kucnite na Dalje. Telefon počinje preuzimati informacije o računu. U slučaju

neuspjeha, obratite se administratoru mreže kompanije za dodatne informacije

kao što su naziv domene i adresa Exchange servera.

7

Kucnite OK kako biste dozvolili serveru kompanije da kontrolira vaš telefon.

8

Odaberite koje podatke želite sinhronizirati s telefonom, kao što su kontakti i

kalendarske stavke.

9

Ako želite, aktivirajte administratora uređaja kako biste dozvolili serveru

kompanije da kontrolira određena sigurnosna svojstva na vašem telefonu. Na

primjer, dozvolite serveru kompanije da postavlja pravila za lozinke i kodiranje

za pohranu.

10

Kada postavljanje završi, unesite ime za službeni račun kako bi ga bilo

jednostavno identificirati.

Za uređivanje postavljanja službene e-pošte, kalendara i kontakata

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Kucnite na Postavke > Računi i sinhroniziranje i odaberite vaš službeni račun.

3

Kucnite Postavke računa, a zatim kucnite službeni račun koji želite urediti.

4

Promijenite željene postavke.

Postavljanje intervala sinhroniziranja za službeni račun

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Kucnite na Postavke > Računi i sinhroniziranje i odaberite vaš službeni račun.

3

Kucnite Postavke računa, a zatim kucnite službeni račun za koji želite postaviti

nivo sinhroniziranja.

4

Kucnite Učestalost provjere e-pošte i odaberite opciju intervala.

Za uklanjanje službenog računa iz vašeg telefona

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Kucnite na Postavke > Računi i sinhroniziranje, zatim kucnite na vaš službeni

račun.

3

Pritisnite , a zatim kucnite Ukloni račun.

4

Ponovo kucnite Ukloni račun za potvrdu.