Sony Xperia E - Korištenje ekrana osjetljivog na dodir

background image

Korištenje ekrana osjetljivog na dodir

Kada kupite telefon, na njegov ekran postavljena je zaštitna plastična folija . Potrebno

je da odlijepite ovu foliju prije nego što počnete koristiti ekran osjetljiv na dodir. U

suprotnom, moguće je da ekran osjetljiv na dodir neće funkcionirati pravilno.
Kada je vaš telefon uključen i neaktivan određeni period, ekran se zatamni kako bi se

sačuvala energija baterije, i automatski se zaključava. Ovo zaključavanje sprječava

neželjene aktivnosti na ekranu osjetljivom na dodir kada ne koristite vaš telefon.

Također možete postaviti osobna zaključavanja kako biste zaštitili vašu pretplatu i

osigurali da samo vi možete pristupiti sadržaju vašeg telefona.

Ekran vašeg telefona je napravljen od stakla. Ne dodirujte ekran ukoliko je staklo napuknuto ili

razbijeno. Ne pokušavajte sami popraviti oštećeni ekran. Stakleni ekrani su osjetljivi na

ispuštanja i mehaničke udare. Slučajevi nastali usljed nemara nisu pokriveni servisiranjem u

garantnom roku od strane kompanije Sony.

Otvaranje ili naglašavanje stavke

Kucnite na stavku.

16

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Opcije označavanja

Označeni kvadratić

Neoznačeni kvadratić

Označena lista opcija

Neoznačena lista opcija

Označavanje opcija ili skidanje takvih oznaka

Kucnite na odgovarajući kvadratić ili opciju liste.

Zumiranje

Opcije zumiranja su dostupne ovisno o aplikaciji koju koristite.

Zumiranje

Kada je dostupno, kucnite

ili

za povećani ili umanjeni prikaz.

Možda ćete morati povući ekran (u bilo kom smjeru) kako bi se pojavile ikone zuma.

Za zumiranje sa dva prsta

Stavite dva prsta na ekran odjednom i skupite ih (za zumiranje za smanjenje) ili

ih razdvojite (za zumiranje za povećanje).

Koristite funkciju zuma tokom prikazivanja fotografija i karti ili tokom pretraživanja web

stranice.

Pomicanje

Pomičite se pokretanjem prsta prema gore ili prema dolje na ekranu. Na nekim web

stranicama također se možete pomicati prema stranama.

Povlaćenje ili listanje neće ništa aktivirati na ekranu.

17

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Pomicanje

Povucite prst ili listajte prstom u pravcu u kojem želite da se pomičete na

ekranu.

Da biste se brže pomicali, listajte prstom u smjeru u kojem želite ići na ekranu.

Za listanje

Da biste se brže pomicali, listajte vašim prstom u smjeru u kojem želite ići na

ekranu. Možete sačekati da se pomicanje zaustavi samo ili ga možete zaustaviti

odmah tako što ćete kucnuti na ekran.

Senzori

Vaš uređaj ima senzore koji otkrivaju blizinu. Senzor blizine isključuje ekran na dodir

tokom glasovnih poziva kada je vaše uho u blizini ekrana. Na taj način se sprječava

da nenamjerno aktivirate druge funkcije uređaja kada obavljate poziv.