Sony Xperia E - Kopiranje medijskih datoteka na memorijsku karticu

background image

Kopiranje medijskih datoteka na memorijsku karticu

Kopirajte vaš cjelokupni omiljeni multimedijalni sadržaj sa računara na telefon i u

potpunosti pokrenite korištenje zabavnih osobina vašeg telefona. Jednostavno je

prenijeti muziku, fotografije, video zapise i druge datoteke. Samo povežite telefon s

računarom putem USB kabla i koristite aplikaciju na računaru za upravljanje datoteka

ili Media Go™ aplikaciju da biste izvršili prijenos datoteka.
Pogledajte Povezivanje vašeg telefona sa računarom na stranici 91 za više općih

informacija o povezivanju telefona s računarom i prenošenju datoteka.

57

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.