Sony Xperia E - TrackID tehnologija

background image

TrackID tehnologija

Identificiranje muzike korištenjem TrackID tehnologije

Koristite TrackID™ uslugu muzičkog prepoznavanja da identificirate muzičku numeru

koju čujete da se reproducira u vašem okruženju. Jednostavno snimite kratki uzorak

pjesme i u roku od nekoliko sekundi dobićete informacije o izvođaču, nazivu i albumu.

Možete kupiti numere identificirane putem TrackID™, a možete prikazati TrackID

ljestvice da vidite šta traže TrackID korisnici iz cijelog svijeta. Za postizanje najboljih

rezultata koristite tehnologiju TrackID™ u tihom okruženju.

Aplikacija TrackID™ i usluga TrackID™ nisu podržane u svim zemljama/regionima niti od

strane svih mreža i/ili pružalaca usluga u svim područjima.

Za otvaranje TrackID™ aplikacije

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na TrackID™.

Također možete koristiti TrackID™ kontrolu da otvorite TrackID™ aplikaciju.

Za traženje informacija o numeri koristeći TrackID™

1

Kada je TrackID™ aplikacija otvorena, držite telefon okrenut prema izvoru

muzike.

2

Kucnite na . Ukoliko je numera prepoznata od strane TrackID™ usluge,

rezultati će se pojaviti na ekranu.

Da biste se vratili na TrackID™ početni ekran, pritisnite

.

Za prikazivanje TrackID™ ljestvica

1

Kada je otvorena aplikacija TrackID™, kucnite na Ljestvice. Prvi put kada

prikažete grafikon, on se postavlja za vašu regiju.

2

Da biste vidjeli grafikone najpopularnijih traženja u drugim regijama, kucnite na

> Regioni.

3

Odaberite zemlju ili regiju.

Korištenje rezultata TrackID™ tehnologije

Informacije o numeri se pojavljuju kada aplikacija TrackID™ prepozna neku numeru.

Možete odabrati da kupite numeru ili je podijelite putem e-pošte ili SMS-a. Također

možete dobiti više informacija o izvođaču numere.

Za kupovinu numere koristeći TrackID™ tehnologiju

1

Kada je TrackID™ aplikacija otvorena, kucnite na naslov numere.

2

U ekranu za informacije o numeri, kucnite na Preuzmi.

3

Slijedite upute u vašem telefonu kako biste završili vašu kupovinu.

Osobina za kupovinu numere možda nije podržana u svim zemljama/ regionima ili od strane

svih mreža i/ili pružaoca usluga u svim područjima.

62

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za dijeljenje numere koristeći e-poštu ili SMS

1

Kada je TrackID™ aplikacija otvorena, kucnite na naslov numere.

2

Kucnite na Dijeli, zatim odaberite način dijeljenja.

3

Slijedite upute u vašem mobitelu kako biste dovršili postupak.

Za prikazivanje informacija o izvođaču numere

1

Kada je TrackID™ aplikacija otvorena, kucnite na naslov numere.

2

Kucnite na Info. o izvođ..

Brisanje numere iz istorije numera

1

Kada je otvorena aplikacija TrackID™, kucnite Evidencija.

2

Kucnite naslov numere, a zatim kucnite Izbriši.

3

Kucnite na Da.