Sony Xperia E - Reciclatge del telèfon

background image

Reciclatge del telèfon

Teniu un telèfon antic per casa? Per què no reciclar-lo? Si ho feu ens ajudareu a

reutilitzar els seus materials i components, alhora que protegiu el medi ambient

també! Descobriu més informació al voltant de les opcions de reciclatge disponibles

en la vostra regió a

blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/

overview/.

111

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.