Sony Xperia E - Introducció a Google Play™‎

background image

Introducció a Google Play™

Obriu Google Play™ i entreu en un món d'aplicacions i jocs. Podeu navegar per

aquestes aplicacions i jocs a través de diferents categories. També podeu posar una

nota a una aplicació o a un joc i enviar-ne comentaris.
Per poder utilitzar Google Play™, heu de tenir un compte de Google™. Vegeu Per

configurar un Compte de Google™ al telèfon

a la pàgina 53.

Pot ser que Google Play™ no estigui disponible a tots els països o regions

Per obrir Google Play™

1

Des de la Pantalla d'inici, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en Play Store.