Sony Xperia E - Informació legal

background image

Informació legal

SonyC1505/C1504

Aquesta guia de l’usuari ha estat publicada per Sony Mobile Communications AB o la seva empresa afiliada

local, sense cap garantia. Sony Mobile Communications AB pot realitzar, en qualsevol moment i sense previ

avís, les millores i els canvis que siguin necessaris en aquesta guia de l'usuari degut a errors tipogràfics,

inexactituds de la informació actual o millores en els programes o l'equip. No obstant això, aquests canvis

s’incorporaran a les noves edicions d’aquesta Guia de l’usuari.
©Sony Mobile Communications AB, 2012.
Tots els drets reservats.

El telèfon mòbil té la capacitat de baixar, emmagatzemar i desviar contingut addicional, per exemple, tons de

trucada. L'ús d'aquest contingut pot estar restringit o prohibit per drets de tercers, inclosos, entre d'altres, la

restricció en virtut de lleis de propietat intel·lectual aplicables. L’usuari, i no Sony, és completament responsable

del contingut addicional que baixi o reenviï des del telèfon mòbil. Abans d'utilitzar qualsevol contingut

addicional, cal verificar que es disposa d'una llicència o autorització adequada per a l'ús que se li vol donar.

Sony no garanteix l’exactitud, la integritat o la qualitat de cap contingut addicional o de terceres parts. Sony no

serà responsable, sota cap circumstància, de l’ús inadequat que es faci dels continguts addicionals o de

terceres parts.

Aquesta Guia de l'usuari pot fer referència a serveis o aplicacions proporcionats per tercers. L'ús d'aquests

programes o serveis pot necessitar un registre diferent amb el proveïdor dels tercers i pot estar subjecte a

termes d'ús addicionals. En el cas de les aplicacions a les quals s'accedeix a través d'un lloc web de tercers,

consulteu prèviament els termes d'ús d'aquests llocs web i la norma de privadesa aplicable. Sony no garanteix

la disponibilitat ni el rendiment de cap lloc web de tercers ni de cap servei ofert.

Extraieu la bateria per veure informació normativa com ara la marca de CE.

Tots els productes i noms de companyies que s'esmenten a partir d'aquí són marques comercials o marques

registrades dels seus respectius propietaris. Tots els drets que no s'hagin atorgat expressament aquí estan

reservats. Totes les marques comercials restants són propietat dels seus propietaris respectius.

Aneu a

www.sonymobile.com per obtenir més informació.

Totes les imatges que apareixen aquí serveixen només com a il·lustració i és possible que no representin amb

precisió el telèfon real.

Aquest producte està protegit per determinats drets de propietat intel·lectual de Microsoft. Es prohibeix l'ús o la

distribució d'aquesta tecnologia fora d'aquest producte si no es té una llicència de Microsoft.

Els propietaris de contingut utilitzen la tecnologia de gestió de drets digitals de Windows Media (WMDRM,

Windows Media Digital Rights Management Technology) per protegir la propietat intel·lectual, incloent-hi els

copyrights. El dispositiu utilitza el programari WMDRM per accedir a contingut protegit per WMDRM. Si el

programari WMDRM falla i no pot protegir el contingut, els propietaris d'aquest contingut poden demanar a

Microsoft que revoqui la capacitat del programari d'utilitzar WMDRM per reproduir o copiar contingut protegit. La

revocació no afecta el contingut que no està protegit. Si baixeu llicències per a contingut protegit, accepteu que

Microsoft hi inclogui una llista de revocació. Els propietaris de contingut us poden sol·licitar que actualitzeu

WMDRM per accedir al seu contingut. Si no l'actualitzeu, no podreu accedir al contingut que calgui actualitzar.

Aquest producte està subjecte a les llicències de cartera de patents de l'estàndard visual MPEG-4 i AVC

(Còdec de Vídeo Avançat) per a un ús no comercial i personal per part d'un consumidor de (i) la codificació de

vídeo conforme a l'estàndard visual MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") o a l'estàndard AVC ("vídeo AVC") i/o (ii) la

descodificació de vídeo conforme a l'estàndard visual MPEG-4 o AVC que hagi estat codificat per un

consumidor vinculat a activitats no comercials i personals i/o obtingut d'un proveïdor de vídeo sota la llicència

de MPEG LA per distribuir vídeo MPEG-4 i/o AVC. No s'atorga ni es considera implícita cap llicència per a

qualsevol altre ús. Es pot sol·licitar informació addicional, inclosa informació relacionada amb la llicència i l'ús

promocional, intern i comercial, a MPEG LA, L.L.C. Vegeu http://www.mpegla.com. Tecnologia de

descodificació d'àudio MPEG Layer-3 sota llicència de Fraunhofer IIS i Thomson.

116

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.