Sony Xperia E - Zobrazení alb online

background image

Zobrazení alb online

V albu můžete prohlížet fotografie a videa, které jste odeslali do některé služby online,

například Picasa™ nebo Facebook™. Zobrazit komentáře od přátel a přidávat vlastní.

Při prohlížení alb ve službě Facebook™ můžete fotografie navíc doporučovat nebo k

nim přidávat komentář „To se mi líbí“.

Přehled karty Online

1

Počet dostupných alb online

2

Aktivace služby online

78

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

3

Název alba online

4

Počet položek na albu online

Zobrazení fotografií ze služeb online v aplikaci Album

1

Zkontrolujte, zda jste přihlášeni k odpovídající službě online (např.

Facebook™).

2

Na obrazovce Home screen ťukněte na položku .

3

Najděte položku Album > Online a ťukněte na ni. Zobrazí se všechna dostupná

alba online.

4

Ťuknutím na libovolné album zobrazíte jeho obsah. Potom ťukněte na některou

fotografii.

5

V prohlížeči fotografií zobrazíte další fotografii nebo video listováním doleva.

Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

Zobrazení a přidávání komentářů k obsahu alb online

1

Během prohlížení fotografie z alba online zobrazte ťuknutím na obrazovku

panel nástrojů a potom ťuknutím na položku zobrazte komentáře.

2

Přejděte dolů po obrazovce a zobrazte další komentáře.

3

Přidejte vlastní komentáře zadáním textu ve spodní části obrazovky a ťuknutím

na tlačítko Vystavit.

Doporučení fotografie nebo videa na síti Facebook™

Během zobrazení fotografie nebo videa některého z alb na síti Facebook™

ťukněte na obrazovku (zobrazí se nástrojové lišty), poté ťukněte na položku .

Tím této položce udělíte označení „To se mi líbí“ na síti Facebook™.

79

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.