Sony Xperia E - Služba PlayNow™‎

background image

Služba PlayNow™

Informace o službě PlayNow™

Služba PlayNow™ umožňuje stahovat aplikace, hudbu, hry, vyzvánění a tapety.

Služba PlayNow™ nabízí stahování bezplatného i placeného obsahu. Způsoby

placení v případě placených aplikací se mohou v různých zemích lišit.

Služba PlayNow™ není dostupná ve všech zemích.

Spuštění aplikace PlayNow™

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na ikonu .

2

Najděte následující položku a ťukněte na ni: .

Než si stáhnete obsah

Dříve než začnete stahovat data, se ujistěte, že máte k dispozici připojení k Internetu.

Také může být třeba, aby ke stažení obsahu byla v telefonu vložena paměťová karta.

Stáhnete-li si obsah do telefonu, může vám být účtován poplatek za množství dat přenesených

do telefonu. Informace o rychlostech přenosu dat ve vaší zemi vám poskytne váš operátor.

Stažení položky aplikace PlayNow do telefonu

1

Na Home screen ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku PlayNow™ a ťukněte na ni.

3

Procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání najděte položku, kterou

chcete stáhnout.

4

Ťuknutím na položku zobrazíte podrobnosti.

5

Kliknutím na tlačítko Buy now! (Koupit nyní) zahájíte proces nákupu. Po ověření

nákupu můžete začít stahovat obsah.

62

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.