Sony Xperia E - Použití aplikace Filmy

background image

Použití aplikace Filmy

Přehrávání videoklipů v aplikaci Movies

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na položku .

2

Najděte položku Movies a ťukněte na ni. Všechny filmy jsou zobrazeny

v mřížce.

3

Ťukněte na film, který chcete vybrat, a potom ho ťuknutím na možnost

přehrajte.

4

Ťukněte na obrazovku zobrazíte nebo skryjete ovládací prvky.

5

Film pozastavíte ťuknutím na tlačítko .

6

Přetažením indikátoru průběhu vlevo posunete film rychle zpět. Přetažením

indikátoru průběhu vpravo posunete film rychle vpřed.

Přehrávání videa na celé obrazovce

1

Když se film přehrává, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.

2

Ťukněte na volbu .

Ťuknutím na možnost přehrajete film v původní velikosti.

Sdílení filmů

1

Během přehrávání filmu stiskněte tlačítko a potom Sdílet.

2

V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a

poté je odešlete podle uvedeného návodu.

Získání informací o filmu ručně

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na položku .

2

Najděte položku Movies a ťukněte na ni. Všechny filmy jsou zobrazeny

v mřížce.

3

Stiskněte tlačítko a potom se ujistěte, že je políčko Režim online zaškrtnuté

a váš telefon má datové připojení.

4

Dotkněte se ikony filmu, o kterém chcete získat informace, a podržte ji. Potom

ťukněte na možnost Hledat informace v seznamu, který se objeví.

5

Zadejte klíčová slova vybraného filmu do vyhledávacího pole a potom ťukněte

na tlačítko . Všechny shody jsou zobrazeny v seznamu.

6

Ťukněte na výsledek, který chcete, a potom ťukněte na tlačítko Hotovo. Začne

stahování informací.

7

Po skončení stahování zobrazíte ťuknutím na film informace o něm. Pokud jsou

informace chybné, ťukněte na možnost a vyhledejte jiné.

Mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

Vymazat informace o filmu

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na položku .

2

Najděte položku Movies a ťukněte na ni. Všechny filmy jsou zobrazeny

v mřížce.

3

Dotkněte se ikony požadovaného filmu a podržte ji, potom v zobrazeném

seznamu ťukněte na možnost Vymazat informace.

80

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.