Sony Xperia E - Přidání zeměpisné polohy k fotografiím

background image

Přidání zeměpisné polohy k fotografiím

Po zapnutí funkce zeměpisných souřadnic lze k fotografiím při jejich pořizování

přidávat přibližné údaje o zeměpisné poloze (zeměpisné souřadnice). Zeměpisná

poloha se určuje pomocí bezdrátových sítí (mobilní sítě nebo sítě Wi-Fi®) nebo

technologie GPS.
Zobrazuje-li se na obrazovce fotoaparátu položka , je funkce zeměpisných

souřadnic zapnutá, avšak zeměpisná poloha nebyla nalezena. Zobrazuje-li se položka

, je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá a je k dispozici zeměpisná poloha, takže

je možné fotografii opatřit zeměpisnými údaji. Není-li zobrazen žádný z těchto dvou

symbolů, je funkce zeměpisných souřadnic vypnuta.

67

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Zapnutí funkce zeměpisných souřadnic

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu na .

3

Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volby Zeměpisné souřadnice > Zap.

4

Ťuknutím na položku OK potvrďte povolení systému GPS nebo bezdrátových

sítí.

5

V části Služby určování polohy zaškrtněte požadované možnosti.

6

Až potvrdíte nastavení, stisknutím položky se vraťte na obrazovku

fotoaparátu.

7

Pokud se na obrazovce fotoaparátu zobrazuje ikona , jsou informace o poloze

k dispozici a k fotografii lze přidat zeměpisné souřadnice. Pokud ne, zkontrolujte

funkčnost zařízení GPS a/nebo připojení k bezdrátové síti.