Sony Xperia E - Záznam videoklipů

background image

Záznam videoklipů

Záznam videa pomocí tlačítka fotoaparátu

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu na .

3

Chcete-li zahájit nahrávání videa, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.

4

Nahrávání zastavíte opětovným stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.

Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.

69

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Záznam videa klepnutím na obrazovku

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu na .

3

Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .

4

Ťukněte na položku Metoda snímání > Fotografování dotykem, pokud již není

vybrána.

5

Záznam zahájíte ťuknutím na obrazovku fotoaparátu.

6

Ťuknutím na obrazovku fotoaparátu ukončete záznam.

Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.

Záznam videa ťuknutím na tlačítko na obrazovce

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu na .

3

Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .

4

Ťukněte na položku Metoda snímání a vyberte možnost Tlačítko na

obrazovce

, pokud již není vybrána.

5

Zaměřte fotoaparát na předmět.

6

Ťuknutím na ikonu spusťte nahrávání.

7

Ťuknutím na ikonu zastavte nahrávání.

Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.

Přehrávání nahraných videoklipů

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu na .

3

Ťukněte na miniatury ve spodní části obrazovky.

4

Všechny soubory fotografií a videa můžete procházet listováním doleva nebo

doprava. Videa jsou označena ikonou .

5

Ťuknutím na položku spustíte přehrávání videa.

6

Chcete-li přehrávání videa zastavit, ťukněte na položku nebo .

Listováním doleva či doprava v miniaturách můžete rovněž vyhledat soubor, který chcete

přehrát.

Odstranění nahraného videa

1

Vyhledejte video, které chcete odstranit.

2

Ťukněte na obrazovku, zobrazí se .

3

Ťukněte na možnost .

4

Ťuknutím na volbu OK potvrďte.