Sony Xperia E - Zálohování kontaktů

background image

Zálohování kontaktů

K zálohování kontaktů můžete použít paměťovou kartu, kartu SIM nebo nástroj pro
synchronizaci online, například službu Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

.

Export všech kontaktů na paměťovou kartu

1

Na Home screen ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .

2

Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volby Zálohovat kontakty > Memory

card

.

3

Ťukněte na volbu OK.

Export kontaktů na kartu SIM

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .

2

Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na položky Zálohovat kontakty > Karta

SIM

.

3

Označte kontakty, které chcete exportovat, nebo ťukněte na položku Označit

vše

v případě, že chcete exportovat všechny kontakty.

4

Ťukněte na položku Zálohovat.

5

Pokud chcete přidat kontakty mezi existující kontakty na kartě SIM, vyberte

možnost Přidat kontakty, nebo pokud chcete existující kontakty na kartě SIM

nahradit, vyberte možnost Nahradit všechny kontakty.

Pokud je kontakt exportován na kartu SIM, některé informace nemusí být exportovány.

Důvodem je omezená paměť na kartách SIM.

47

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.