Sony Xperia E - Obsah

background image

Obsah

Xperia™ E Uživatelská příručka.................................................6
Začínáme......................................................................................7

Co je platforma Android™?................................................................7
Přehled vlastností telefonu.................................................................7
Uvedení do provozu...........................................................................9
Zapnutí a vypnutí telefonu................................................................11
Zámek obrazovky.............................................................................11
Průvodce nastavením......................................................................12
Účty a služby....................................................................................12

Seznámení s telefonem.............................................................13

Používání kláves..............................................................................13
Baterie..............................................................................................13
Používání dotykového displeje.........................................................15
Obrazovka Plocha............................................................................17
Pořízení snímku obrazovky..............................................................20
Přístup k aplikacím a jejich použití...................................................20
Stav a upozornění............................................................................21
Nastavení telefonu...........................................................................23
Zadávání textu.................................................................................24
Přizpůsobení telefonu......................................................................28
Paměť..............................................................................................31
Použití náhlavní soupravy s telefonem............................................31
Nastavení Internetu a zpráv.............................................................32
Řízení používání datových přenosů.................................................32
Nastavení mobilní sítě......................................................................33

Google Play™.............................................................................35

Začínáme s webem Google Play™..................................................35
Stahování z webu Google Play™....................................................35
Vymazání dat aplikací......................................................................36
Oprávnění........................................................................................36
Instalace aplikací nezískaných ze služby Google Play™ ...............36

Volání...........................................................................................37

Tísňová volání..................................................................................37
Práce s hovory.................................................................................37
Hlasová schránka.............................................................................38
Více hovorů......................................................................................39
Konferenční hovory..........................................................................39
Nastavení volání..............................................................................40

2

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Kontakty......................................................................................42

Informace o aplikaci Kontakty..........................................................42
Přenos kontaktů do nového telefonu................................................42
Správa kontaktů...............................................................................44
Komunikace s kontakty....................................................................46
Sdílení kontaktů...............................................................................47
Zálohování kontaktů.........................................................................47

Zprávy..........................................................................................48

Použití textových a multimediálních zpráv.......................................48
Možnosti zpráv SMS a MMS............................................................49
Google Talk™ .................................................................................50

E-mail..........................................................................................51

Začínáme s aplikací E-mail..............................................................51
Použití e-mailu.................................................................................52

Aplikace „WALKMAN“...............................................................56

Informace o hudbě...........................................................................56
Kopírování mediálních souborů na paměťovou kartu......................56
Použití přehrávače WALKMAN........................................................57
Hledání obsahu souvisejícího se zvukovými soubory......................58
Použití funkce Moje hudba k uspořádání skladeb ...........................58
Seznamy skladeb.............................................................................60
Widget přehrávače WALKMAN........................................................60
Ochrana sluchu................................................................................61
Technologie TrackID........................................................................61
Služba PlayNow™...........................................................................62

rádio FM......................................................................................63

Informace o rádiu FM.......................................................................63
Použití oblíbených kanálů rádia.......................................................64
Nastavení zvuku...............................................................................64
Identifikace skladeb v rádii pomocí aplikace TrackID™...................64

Fotoaparát...................................................................................66

Informace o fotoaparátu...................................................................66
Pořizování fotografií pomocí fotoaparátu.........................................67
Přidání zeměpisné polohy k fotografiím...........................................67
Nastavení fotoaparátu......................................................................68
Záznam videoklipů...........................................................................69
Nastavení videokamery....................................................................70

Album..........................................................................................73

Zobrazení fotografií a videoklipů v aplikaci Album...........................73
Prohlížení fotografií a videoklipů uložených v telefonu....................73
Zobrazení fotografií na mapě...........................................................77
Zobrazení alb online.........................................................................78

3

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Filmy............................................................................................80

O aplikaci Filmy................................................................................80
Použití aplikace Filmy......................................................................80

Webový prohlížeč.......................................................................81

Informace o webovém prohlížeči.....................................................81
Prohlížení webu...............................................................................81
Navigace na webových stránkách....................................................82
Správa záložek.................................................................................83
Správa textu a obrázků....................................................................84
Více oken.........................................................................................84
Stahování dat z webu.......................................................................85
Nastavení prohlížeče.......................................................................85

Možnosti připojení......................................................................87

Připojení k bezdrátovým sítím..........................................................87
bezdrátová technologie Bluetooth™................................................89
Připojení telefonu k počítači.............................................................91
Skenování čárových kódů s aplikací NeoReader™.........................93

Synchronizace dat v telefonu....................................................95

Informace o synchronizaci dat v telefonu.........................................95
Synchronizace s účtem Google™....................................................95
Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů.........................96
Synchronizace se službou Facebook™...........................................96
Synchronizace pomocí služby SyncML™........................................97

Mapy a umístění.........................................................................99

Informace o službách pro určení polohy..........................................99
Použití GPS......................................................................................99
Google Maps™................................................................................99
Navigace pomocí služby Google Maps™......................................100

Kalendář a budík......................................................................101

Kalendář.........................................................................................101
Budík..............................................................................................101

Podpora a údržba.....................................................................104

Aktualizace telefonu.......................................................................104
Zamykání a ochrana telefonu.........................................................105
Vyhledání vašeho zařízení.............................................................107
Aplikace Nápověda........................................................................108
Recyklace telefonu.........................................................................108

Reference..................................................................................109

Přehled nastavení telefonu............................................................109
Přehled ikon stavu a upozornění....................................................110
Přehled aplikací..............................................................................111

4

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Důležité informace...................................................................113

Leták s důležitými informacemi......................................................113
Omezení služeb a funkcí................................................................113
Právní informace............................................................................113

5

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.