Sony Xperia E - Použití oblíbených kanálů rádia

background image

Použití oblíbených kanálů rádia

Nejčastěji poslouchané kanály rádia můžete uložit jako oblíbené položky. Použitím

oblíbených položek se můžete rychle vrátit k požadovanému kanálu rádia.

Uložení kanálu do oblíbených položek

1

Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete uložit do oblíbených

položek.

2

Ťukněte na volbu .

Odebrání kanálu z oblíbených položek

1

Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete odebrat z oblíbených

položek.

2

Ťukněte na volbu .

Přepínání mezi oblíbenými kanály

Když je spuštěné rádio, ťukněte na volbu nebo .

Chcete-li přepínat mezi oblíbenými položkami, je třeba, abyste alespoň poslední dva kanály

uložili jako oblíbené.

Nové hledání rozhlasových stanic

Jestliže jste se přesunuli do nového místa nebo se v současném místě zlepšil příjem,

můžete spustit nové hledání rozhlasových stanic.

Toto nové hledání nebude mít vliv na žádné uložené oblíbené položky.

Spuštění nového hledání kanálů rádia

1

Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .

2

Ťukněte na položku Hledat kanály. Rádio prohledá celé frekvenční pásmo a

zobrazí všechny dostupné kanály.