Sony Xperia E - Přehled nastavení telefonu

background image

Přehled nastavení telefonu

Seznamte se s nastavením telefonu, abyste je mohli přizpůsobit svým potřebám.

Wi-Fi

Zapnutí nebo vypnutí připojení Wi-Fi®, hledání dostupných sítí

Wi-Fi® nebo přidání sítě Wi-Fi®.

Bluetooth

Zapnutí nebo vypnutí připojení Bluetooth™, hledání

dostupných zařízení Bluetooth™ a zobrazení nebo skrytí

telefonu pro ostatní zařízení Bluetooth™.

Použití dat

Zapnutí nebo vypnutí mobilního přenosu dat a sledování

podrobností o využití dat po určitou dobu.

Další...

Zapnutí nebo vypnutí režimu V letadle, konfigurace nastavení

sítě VPN a mobilních sítí a nastavení sdílení mobilního

datového připojení telefonu jako přenosného přístupového

bodu Wi-Fi®, prostřednictvím propojení USB nebo propojení

Bluetooth™.

Nastavení hovorů

Správa a konfigurace nastavení povolených telefonních čísel,

hlasové schránky a volání přes Internet.

Zvuk

Konfigurace vyzvánění, vibrací nebo upozornění při příjmu

komunikací. Tato nastavení lze také použít k nastavení

hlasitosti hudby, videa, her a jiných médií se zvukem a k jeho

úpravám.

Displej

Povolení změny orientace obrazovky při otočení telefonu.

Můžete také nastavit jas, velikost písma, tapetu a časový limit

obrazovky.

Úložiště

Kontrola dostupného místa ve vnitřním úložišti telefonu nebo

na kartě SD. Také můžete smazat obsah karty SD nebo ji

odpojit za účelem bezpečného odebrání.

Baterie

Zobrazení stavu baterie telefonu. Také zde zjistíte, jak dlouho

je již telefon napájen baterií a jakou spotřebu energie mají

jednotlivé aplikace.

Aplikace

Správa spuštěných aplikací, stažených aplikací a aplikací na

kartě SD.

Xperia™

Konfigurace režimu připojení USB, typu připojení k síti a

nastavení Internetu. Také zde můžete povolit funkce sítě

Facebook v aplikacích.

Účty a

synchronizace

Povolení synchronizace dat v telefonu s přidanými

synchronizačními účty.

Služby určování

polohy

Povolení nebo zákaz služeb zjišťování polohy Google, satelitů

GPS a zjišťování polohy při hledání pomocí služeb Google.

Zabezpečení

Ochrana telefonu pomocí různých zámků a hesel. Můžete

povolit také instalaci aplikací, které nepocházejí ze služby

Google Play™.

Jazyk a vstup

Výběr jazyka telefonu, nastavení možností zadávání textu,

přidávání slov do osobního slovníku a konfigurace nastavení

řeči.

Zálohování a

obnovení dat

Zálohování dat a obnovení výchozího nastavení telefonu.

109

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Datum a čas

Nastavení času a data nebo volba hodnot poskytovaných sítí.

Zde můžete vybrat upřednostňovaný formát data a času.

Usnadnění

Zapnutí aplikací pro usnadnění přístupu a úprava příslušných

nastavení.

Možnosti pro

vývojáře

Nastavení možností vývoje aplikací. Můžete například na

displeji telefonu zobrazovat využití procesoru a vizuální odezvu

na dotyky. Také můžete telefon nastavit tak, aby se při

připojení USB přepnul do režimu ladění.

Informace o

telefonu

Zobrazení informací o telefonu, například čísla modelu, verze

firmwaru, telefonního čísla a signálu. Také zde můžete

aktualizovat software na nejnovější verzi.