Sony Xperia E - Nastavení Internetu a zpráv

background image

Nastavení Internetu a zpráv

Chcete-li odesílat zprávy SMS a MMS a přistupovat k Internetu, musíte mít mobilní

datové připojení 2G/3G a provedená správná nastavení. Tato nastavení můžete získat

pomocí tří různých způsobů:

U většiny mobilních sítí a operátorů jsou nastavení Internetu a zpráv předinstalována

v telefonu. Ihned můžete začít používat Internet a odesílat zprávy.

V některých případech budete mít možnost stáhnout nastavení Internetu a zpráv při

prvním zapnutí telefonu. Tato nastavení lze rovněž stáhnout později prostřednictvím

nabídky Nastavení.

Nastavení Internetu a sítě v telefonu můžete kdykoli ručně přidat a změnit. Podrobné

informace o vašem nastavení Internetu a zpráv vám sdělí operátor vaší sítě.

Stažení nastavení Internetu a zasílání zpráv

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na .

2

Najděte následující položky a ťukněte na ně: Nastavení > Xperia™ > Nastavení

pro Internet

.

Zobrazení názvu aktuálního přístupového bodu (APN)

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na ikonu .

2

Najděte následující položky a ťukněte na ně: Nastavení > Další... > Mobilní

sítě

.

3

Ťukněte na volbu Názvy přístup. bodů.

Pokud existujte několik dostupných připojení, je aktivní síťové připojení označeno zvýrazněným

tlačítkem.

Ruční konfigurace nastavení názvu přístupového bodu

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na ikonu .

2

Najděte následující položky a ťukněte na ně: Nastavení > Další... > Mobilní

sítě

.

3

Ťukněte na volbu Názvy přístup. bodů a stiskněte tlačítko .

4

Ťukněte na volbu Nový název AP.

5

Ťukněte na položku Jméno a zadejte název síťového profilu, který chcete

vytvořit.

6

Ťukněte na položku Název AP a zadejte název přístupového bodu.

7

Zadejte veškeré další informace, které vyžaduje váš mobilní operátor.

8

Stiskněte tlačítko a ťukněte na možnost Uložit .

Podrobné informace o nastavení sítě vám poskytne mobilní operátor.

Obnovení výchozích nastavení Internetu

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na položku .

2

Ťukněte na volby Nastavení > Další... > Mobilní sítě.

3

Ťukněte na položku Názvy přístup. bodů a potom stiskněte tlačítko .

4

Ťukněte na volbu Obnovit výchozí.