Sony Xperia E - Přizpůsobení telefonu

background image

Přizpůsobení telefonu

Telefon můžete přizpůsobit. Lze například nastavit osobní vyzváněcí tón, jazyk

telefonu a ochranu soukromí.

Nastavení hlasitosti

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro telefonní hovory a upozornění a zároveň

pro přehrávání hudby a videa.

Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Nastavení hlasitosti přehrávání médií tlačítkem hlasitosti

Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení

hlasitosti.

Nastavení tichého režimu telefonu

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položky Nastavení > Zvuk a ťukněte na ně.

3

Vyberte položku Tichý režim a poté možnost Ztlumit.

Nastavení vibračního režimu telefonu

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položky Nastavení > Zvuk a ťukněte na ně.

3

Vyberte položku Tichý režim a poté možnost Vibrace.

Nastavení vibračního režimu a režimu vyzvánění telefonu

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položky Nastavení > Zvuk a ťukněte na ně.

3

Vyberte položku Tichý režim a poté možnost Off.

4

Zaškrtněte políčko Vibrace při vyzvánění.

28

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Zvýšení hlasitosti reproduktoru

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položky Nastavení > Zvuk a ťukněte na ně.

3

Zaškrtněte políčko xLOUD™.

Čas a datum

Můžete změnit čas a datum telefonu.

Ruční nastavení data

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položky Nastavení > Datum a čas a ťukněte na ně.

3

Zrušte zaškrtnutí políčka Automatické datum a čas, pokud je zaškrtnuto.

4

Ťukněte na možnost Nastavení data.

5

Posouváním nahoru a dolů upravte datum.

6

Ťukněte na možnost Nastavit.

Ruční nastavení času

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na .

2

Vyhledejte a ťukněte na položky Nastavení > Datum a čas.

3

Zrušte zaškrtnutí políčka Automatické datum a čas, pokud je zaškrtnuto.

4

Ťukněte na volbu Nastavení času.

5

Posunutím nahoru či dolů upravte hodiny a minuty.

6

Pokud je to třeba, změňte posunutím nahoru položku AM na PM a naopak.

7

Ťukněte na volbu Nastavit.

Nastavení časového pásma

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položky Nastavení > Datum a čas a ťukněte na ně.

3

Zrušte zaškrtnutí políčka Automatické čas. pásmo, pokud je zaškrtnuto.

4

Ťukněte na možnost Volba časového pásma.

5

Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení formátu data

1

Na Home screen ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky Nastavení > Datum a čas > Formát data.

3

Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení vyzvánění

Nastavení vyzváněcího tónu telefonu

1

Na Home screen ťukněte na položku .

2

Najděte následující položky a ťukněte na ně: Nastavení > Zvuk > Vyzváněcí

tón telefonu

.

3

Vyberte vyzváněcí tón.

4

Ťukněte na volbu Hotovo.

Povolení zvuku kláves

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položky Nastavení > Zvuk a ťukněte na ně.

3

Zaškrtněte políčka Tóny při dotyku číselníku a Zvuky při dotyku.

Výběr vyzváněcího tónu upozornění

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky Nastavení > Zvuk > Výchozí oznámení.

3

Vyberte vyzváněcí tón.

4

Ťukněte na možnost Hotovo.

29

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Nastavení obrazovky

Nastavení jasu obrazovky

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na položku .

2

Najděte položku Nastavení > Displej > Jas a ťukněte na ni.

3

Přetažením posuvníku upravte jas.

4

Ťukněte na volbu OK.

Úroveň jasu má vliv na výdrž baterie. Informace o prodloužení výdrže baterie naleznete v části

Zlepšení výkonu baterie

.

Nastavení obrazovky, aby vibrovala

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položky Nastavení > Zvuk a ťukněte na ně.

3

Zaškrtněte políčko Při dotyku vibrovat. Obrazovka nyní při ťuknutí na funkční

tlačítko a některé aplikace zavibruje.

Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky Nastavení > Displej > Režim spánku.

3

Vyberte požadovanou možnost.

Chcete-li obrazovku rychle vypnout, stiskněte krátce tlačítko napájení .

Ponechání zapnuté obrazovky během nabíjení telefonu

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky Nastavení > Možnosti pro vývojáře a ťukněte na ně.

3

Zaškrtněte políčko Nevypínat obrazovku.

Jazyk telefonu

Zde můžete vybrat jazyk, který má telefon používat.

Změna jazyka telefonu

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky Nastavení > Jazyk a vstup > Jazyk.

3

Vyberte požadovanou možnost.

Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přečíst text nabídek, ťukněte na ikonu položky

Nastavení ( ). Potom vyberte položku vedle možnosti a v následující nabídce vyberte první

položku. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.

Režim V letadle

V režimu V letadle jsou vypnuty vysílače a přijímače sítě a rádia, aby nerušily citlivá

zařízení. Můžete i nadále hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa a používat jiný

obsah. Tento obsah však musí být uložen na paměťové kartě nebo v interním úložišti.

Také můžete být upozorněni budíkem, pokud je aktivován.

Zapnutí režimu V letadle snižuje spotřebu baterie.

Zapnutí režimu V letadle

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položky Nastavení > Další... a ťukněte na ně.

3

Zaškrtněte políčko Režim V letadle.

Také můžete vybrat položku Režim V letadle z nabídky Možnosti telefonu. Chcete-li otevřít

nabídku Možnosti telefonu, stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .

30

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.