Sony Xperia E - Používání dotykového displeje

background image

Používání dotykového displeje

Když si pořídíte telefon, je jeho displej pokrytý ochrannou plastovou fólií. Před

použitím dotykového displeje byste měli tuto fólii odlepit. Pokud tak neučiníte, nemusí

dotykový displej fungovat správně.
Když je váš telefon zapnutý a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne,

aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení

nechtěných akcí na dotykové obrazovce, když ji nepoužíváte. Máte také možnost

nastavit osobní zámky, které ochrání vaše předplacené položky a zajistí, že k obsahu

telefonu budete mít přístup jen vy.

Obrazovka telefonu je vyrobena ze skla. Nedotýkejte se obrazovky, je-li sklo prasknuté nebo

rozbité. Nepokoušejte se poškozenou obrazovku opravovat sami. Skleněné obrazovky jsou

citlivé na pády a mechanické otřesy. Na případy nedbalého používání se záruční servis

společnosti Sony nevztahuje.

Otevření nebo zvýraznění položky

Klepněte na položku.

Možnosti značení

Zaškrtnuté políčko

Nezaškrtnuté políčko

15

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Zaškrtnutá položka seznamu

Nezaškrtnutá položka seznamu

Výběr či zrušení výběru možností

Ťukněte na odpovídající zaškrtávací políčko nebo možnost v seznamu.

Přiblížení a oddálení zobrazení

Možnosti způsobu přiblížení a oddálení závisí na používané aplikaci.

Používání lupy

Přiblížení nebo oddálení lze v případech, kde je to možné, provést pomocí

možností

nebo

.

Zobrazení ikon lupy bude možná nutné vyvolat tažením obrazovky (libovolným směrem).

Funkce lupy za použití dvou prstů

Položte dva prsty najednou na obrazovku – jejich spojením zobrazení oddálíte,

naopak jejich rozdělením zobrazení přiblížíte.

Funkci přiblížení lze používat při prohlížení fotografií a map nebo při procházení webu.

Procházení

Procházení probíhá pohybem prstu nahoru nebo dolů na obrazovce. Na některých

webových stránkách můžete procházet také do stran.

Přetažením nebo listováním neaktivujete žádný ovládací prvek na obrazovce.

16

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Posouvání zobrazení

Posouvejte nebo listujte prstem v požadovaném směru procházení obrazovky.

Chcete-li procházet možnosti rychleji, můžete prstem na obrazovce listovat v požadovaném

směru.

Listování

Chcete-li procházet možnosti rychleji, můžete prstem na obrazovce listovat

v požadovaném směru. Můžete počkat, až se přesouvání zastaví, nebo ho

můžete okamžitě zastavit ťuknutím na obrazovku.

Čidla

Vaše zařízení má čidla, která zjišťují vzdálenost. Senzor vzdálenosti vypíná dotykovou

obrazovku během hlasových hovorů, pokud máte obrazovku přiloženou k uchu. Je tak

zajištěno, abyste v průběhu hovoru nemohli nechtěně aktivovat jiné funkce zařízení.