Sony Xperia E - Google Talk™‎

background image

Google Talk™

S přáteli, kteří využívají službu rychlého zasílání zpráv Google Talk™, můžete

chatovat s využitím aplikace Google Talk™ v telefonu.

Spuštění služby Google Talk™

1

Na obrazovce Home screen ťukněte na položku .

2

Najděte položku Talk a ťukněte na ni.

Odpověď na chatovou zprávu pomocí služby Talk

1

Pokud vás někdo kontaktuje prostřednictvím služby Talk, zobrazí se na

stavovém řádku ikona .

2

Přetáhněte stavový řádek směrem dolů, klepněte na zprávu a můžete začít

chatovat.

50

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.