Sony Xperia E - Visning af fotos på et kort

background image

Visning af fotos på et kort

Hvis du har aktiverer registrering af position, når du tager billeder, kan du bruge de

indsamlede oplysninger på et senere tidspunkt. Du kan f.eks. se dine fotos på et kort

og vise venner og familie, hvor du var, da du tog billedet. Det at tilføje oplysninger om

position kaldes også geotagning. Når du har aktiveret registrering af din position, kan

du enten vælge at anvende GPS-satellit eller trådløse netværk, eller begge, til at finde

din position.

Oversigt over Kort fane

1

Antallet af geotaggede fotos og video.

2

Dobbelttap for at zoome ind. Knib for at zoome ud. Træk for at få vist andre dele af kortet.

3

En gruppe af fotos og/eller videoer, der er geotagget med den samme placering.

4

Miniaturer for de valgte foto- og- eller videogrupper. Tap på et element for at få vist den i fuld skærm.

5

Søg efter en placering på et kort kort.

6

Skift globe-visning.

For at aktivere registrering af position

1

Tap på på Startskærm.

2

Find og tap på Indstillinger > Placeringstjenester.

3

Markér afkrydsningsfelterne GPS-satellitter og/eller Googles

placeringstjeneste

.

76

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

For at få vist geotaggede fotos på et kort i Album

1

Tap på på Startskærm.

2

Find og tap på Album > Kort.

3

Tap på et foto for at få vist den i fuld skærm

4

Hvis der blev taget flere fotos pä samme sted, vises kun et af dem på kortet.

Det samlede antal fotos visesi øverste højre hjørne, f.eks., . Tap, for at få vist

disse fotos, på omslagsfotoet, tap derefter på et af miniaturerne i bunden af

skærmen.

Når du får vist er geotagget foto i fotofremviseren, kan du berøre skærmem for at få vist

værktøjslinjerne, tap derefter på for at få vist fotoet på et kort.

For at tilføje et geotag når du får vist kortet i Album

1

Tryk, når du får vist kortet i Album, på , tap derefter på Tilføj geotag.

2

Søg tap på fotoet, som du vil tilføje geotagget til.

3

Tap på den ønskede placering på kortet for at anvende geotagget, tap derefter

på OK.

For at redigere et fotos geotag i Album

1

Berør og hold, når du får vist et foto på kortet i Album, fotoet nede indtil dets

ramme bliver blå.

2

Træk fotoet til den nye placering.

Du kan også i stedet for at trække, tappe på det ønskede sted på kortet.

For at ændre kortvisning i Album

Tryk, når du får vist kortet i Album, på , vælg derefter Klassisk visning eller

Satellitvisning

.