Sony Xperia E - Trådløs Bluetooth™‎-teknologi

background image

Trådløs Bluetooth™-teknologi

Anvend funktionen Bluetooth™ til at sende filer til andre Bluetooth™-kompatible

enheder eller opret forbindelse til håndfrit tilbehør. Aktivér Bluetooth™-funktionen i

telefonen, og opret trådløs forbindelse til andre Bluetooth™-kompatible enheder,

såsom computere, håndfrit tilbehør og telefoner. Bluetooth™-forbindelser fungerer

bedst inden for en afstand på 10 meter (33 fod) uden faste genstande imellem. I visse

tilfælde skal du parre telefonen manuelt med andre Bluetooth™-enheder. Husk, at

indstille telefonen til "synlig", hvis andre Bluetooth™-enheder skal kunne finde den.

Interoperabilitet og kompatibilitet mellem Bluetooth™-enheder varierer.

Sådan slår du Bluetooth™-funktionen til og gør telefonen synlig

1

Tap på på Startskærm.

2

Find og tap på Indstillinger.

3

Tap på FRA ved siden af Bluetooth, så FRA ændres til TIL. vises på

statuslinjen.

4

Tap på Bluetooth.

5

Tap på Ikke synlig for andre Bluetooth-enheder.

88

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan justerer du telefonens synlighedstid for andre Bluetooth™-enheder

1

Tap på på Startskærm.

2

Find og tap på Indstillinger > Bluetooth.

3

Tryk på , og vælg derefter Timeout for synlighed.

4

Vælg en funktion.

Sådan navngives telefonen

Du kan give telefonen et navn. Dette navn vises til andre enheder, når du har slået

Bluetooth™-funktionen til, og telefonen er indstillet til at være synlig.

Sådan giver du din telefon et navn

1

Kontrollér, at Bluetooth™-funktionen er slået til.

2

Tap på på Startskærm.

3

Find og tap på Indstillinger > Bluetooth.

4

Tryk på , og vælg derefter Omdøb telefon.

5

Angiv et navn for din telefon.

6

Tap på Omdøb.

Parring med en anden Bluetooth™-enhed

Du kan parre telefonen med en anden enhed, f.eks. et håndfrit Bluetooth™-sæt eller

et Bluetooth™-sæt til bilen, så du kan foretage og modtage opkald ved hjælp af disse

enheder.
Når du har parret telefonen med en Bluetooth™-enhed, husker telefonen den enhed,

den er blevet parret med. Når du parrer telefonen med en Bluetooth™-enhed, bliver

du muligvis bedt om at angive en passcode. Telefonen prøver automatisk den

generiske passcode 0000. Hvis den ikke virker, kan du finde oplysninger om, hvilken

passcode enheden anvender, i dokumentationen til Bluetooth™-enheden. Det er ikke

nødvendigt at indtaste denne passcode igen, næste gang du opretter forbindelse til en

parret Bluetooth™-enhed.
Visse Bluetooth™-enheder, f.eks. de fleste Bluetooth™-headsets, kræver, at

telefonen både parres med den anden enhed, og at der oprettes forbindelse til den.
Du kan parre telefonen med flere Bluetooth™-enheder, men du kan kun oprette

forbindelse til én Bluetooth™-profil ad gangen.

Sådan parrer du telefonen med en anden Bluetooth™-enhed

1

Kontrollér, at den enhed, du vil parre din telefon med, har Bluetooth™-

funktionen aktiveret og er synlig for andre Bluetooth™-enheder.

2

På Startskærm skal du tappe på .

3

Find og tap på Indstillinger > Bluetooth. Alle tilgængelige Bluetooth™-enheder

vises på en liste.

4

Vælg den Bluetooth™-enhed, som du vil parre med telefonen.

5

Indtast eventuelt en passcode. Telefonen og Bluetooth™-enheden er nu parret.

Sådan opretter du forbindelse til en anden Bluetooth™-enhed fra din telefon

1

Hvis du tilslutter en Bluetooth-enhed, der kræver, at du parrer telefonen inden

tilslutning, skal du følge de relevante trin for at parre telefonen med denne

enhed.

2

Tap på på Startskærm.

3

Find og tap på Indstillinger > Bluetooth.

4

Tap på den Bluetooth™-enhed, du vil slutte til din telefon.

Sådan ophæver du parringen med en Bluetooth™-enhed

1

På Startskærm skal du tappe på .

2

Find og tap på Indstillinger > Bluetooth.

3

Under Forbundne enheder skal du tappe på ved siden af navnet på den

enhed, du vil ophæve parringen med.

4

Tap på Ophæv parring.

89

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan sendes og modtages elementer vha. Bluetooth™-teknologi

Del elementer med andre Bluetooth™-kompatible enheder, f.eks. telefoner eller

computerer. Du kan sende og modtage mange slags elementer vha. Bluetooth™-

funktionen, f.eks.:

Fotos og videoer

Musik og andre lydfil

Kontaktpersoner

Websider

For at sende elementer vha. Bluetooth™

1

Modtagerenhed:

Sørg for at Bluetooth™-funktionen er slået til og at enheden

er synlig for andre Bluetooth™-enheder.

2

Sendeenheden:

Åbn programet, der indeholder elementet, som du vil sende og

rul til elementet.

3

Afhængigt af programmet og det element, du vil sende, skal du måske – som

eksempel – berøre og holde på elementet, åbne elementet eller trykke på .

Der kan være andre måder at sende et element.

4

Vælg Del eller Send.

5

Vælg Bluetooth.

6

Slå Bluetooth™ til, hvis du bliver bedt om det.

7

Tap på navnet på den modtagende enhed.

8

Modtagerenhed:

Acceptér, hvis du bliver spurgt, forbindelsen.

9

Sendeenheden:

Bekræft, hvis du blive bedt om det, overførslen til den

modtagende enhed.

10

Modtagerenhed:

Acceptér indgående element.

For at modtage elementer vha. Bluetooth™

1

Sørg for at Bluetooth™-funktionen er slået til og er synlig for andre Bluetooth™-

enheder.

2

Sendeenheden begynder nu at sende data til telefonen.

3

Indtast samme adgangskode på begge enheder eller bekræft den foreslåede

adgangskode, hvis du bliver spurgt om det.

4

Når du får en besked om en indgående fil til telefonen, så træk statuslinjen

nedad og tap på beskeden for at acceptere filoverførslen.

5

Tap på Accepter for at starte filoverførslen.

6

For at få vist status for overførslen, ved at trække statuslinjen nedad.

7

For at åbne et modtaget element, træk statuslinjen nedad og tap og den

relevante besked.

Sådan viser du filer, du har modtaget med Bluetooth™

1

Tap på på Startskærm.

2

Find og tap på Indstillinger > Bluetooth.

3

Tryk på , og vælg derefter Vis modtagne filer.