Sony Xperia E - Hentning fra Google Play™‎

background image

Hentning fra Google Play™

Du kan hente alle slags programmer fra Google Play™ også gratis programmer.

Inden du henter programmer

Inden du begynder at hente fra Google Play™, skal du sørge for, at du har en

fungerende internetforbindelse.
Husk også, at der kan påløbe datatrafikgebyrer, når du henter indhold til din telefon.

Kontakt din operatør for at få flere oplysninger.

Hentning af et gratis program

1

Find i Google Play™ et element, du vil hente, ved at gennemse kategorierne

eller vha. søgefunktionen.

2

Tap på elementet for at få vist nærmere oplysninger, og følg anvisningerne for

at fuldføre installationen.

3

Hvis det program, du vil hente, kræver adgang til dine data eller kontrol over

funktioner på telefonen, vises der et yderligere skærmbillede med detaljer. Læs

dette skærmbillede omhyggeligt, da din telefons funktionalitet kan blive alvorligt

påvirket, hvis du fortsætter. Tap på OK, hvis du accepterer eller Annuller, hvis

du vil annullere overførslen.

Hentning af et program, der skal betales for

1

Find i Google Play™ et element, du vil hente, ved at gennemse kategorierne

eller vha. søgefunktionen.

2

Tap på elementet for at få vist nærmere oplysninger, og følg anvisningerne i

telefonen for at fuldføre købet.

3

Hvis det program, du vil hente, kræver adgang til dine data eller kontrol over

funktioner på telefonen, vises der et yderligere skærmbillede med detaljer. Læs

dette skærmbillede omhyggeligt, da din telefons funktionalitet kan blive alvorligt

påvirket, hvis du fortsætter. Tap på OK, hvis du accepterer eller Annuller, hvis

du vil annullere overførslen.

Åbning af et hentet program

1

I Google Play™ skal du trykke på og derefter tappe på My Apps.

2

Tap på det hentede program.

Du kan også få adgang til hentede programmer fra programskærmbilledet.