Sony Xperia E - Sådan anvendes WALKMAN-afspilleren

background image

Sådan anvendes WALKMAN-afspilleren

Afspilning af lydindhold

1

Tap fra Startskærm, på , find og tap derefter på .

2

Tap på MIN MUSIK for at åbne musikbiblioteket.

3

Vælg en musikkategori og gennemse til nummeret, du vil åbne.

4

Tryk på et nummer for at afspille det.

Sådan skifter du numre

Tryk på eller , mens nummeret afspilles.

Svirp, når et nummer afspilles, albumcoveret til venstre eller højre.

Sådan stopper du et nummer midlertidigt

Tap i WALKMAN-afspilleren på .

Sådan spoler du musik hurtigt frem og tilbage

I WALKMAN-afspilleren skal du berøre og holde eller nede.

Du kan også trække skyderen på statuslinjen til højre eller venstre.

Sådan justerer du lydstyrken

Tryk, når WALKMAN-afspilleren et nummer, på volumentasten.

For at forbedre lydkvaliteten vha. equalizeren

1

Tap på , mens Walkman™-afspilleren er åben.

2

Tap på Lydforbedringer.

3

Træk, hvis du vil justere lyden manuelt, frekvensbåndsknapperne op eller ned.

Hvis du foretrækker at justere lyden automatisk, skal du tappe og vælge en

typografi.

For at slå surroundsound til

1

Tap på , mens Walkman™-afspilleren er åben.

2

Tap på Lydforbedringer > > Mere > Hovedtelefonsurround.

3

Vælg en indstilling.

4

Tap på OK.

Sådan får du den aktuelle afspilningskø vist

Tap, mens et nummer afspilles WALKMAN-afspilleren, på albumcoveret og tap

derefter på .

For at minimere WALKMAN-afspilleren

Tryk, når WALKMAN-afspilleren spiller, på for at gå til forrige skærm eller

tryk på for at gå til Startskærm. WALKMAN-afspilleren fortsætter med at

spille i baggrunden.

Sådan kommer du tilbage til WALKMAN-afspilleren, når den spiller i baggrunden

1

Træk, mens et nummer afspilles i baggrunden, statuslinjen nedad for at åbne

Beskedpanelet.

2

Tryk på titlen på nummeret for at åbne WALKMAN-afspilleren.

Alternativt kan du trykke på og holde og derefter tappe på for at gå tilbage til

WALKMAN-afspilleren.

Sådan sletter du et nummer

1

Åbn Walkman™-afspillerens bibliotek og gennemse til nummeret du vil slette.

2

Berør og hold nummerets titel, tap derefter på Slet.

Du kan også slette album på denne måde.

57

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan deler du et nummer

1

Når du gennemser numrene i WALKMAN-afspillerens bibliotek, skal du berøre

og holde en nummertitel.

2

Tap på Send.

3

Vælg en af de tilgængelige overførselsmetoder, og følg anvisningerne på

skærmen.

Du kan også dele album og afspilningsliste på denne måde.

Det er ikke tilladt at kopiere, sende eller overføre ophavsretligt beskyttet indhold.

Sådan anbefaler du et nummer på Facebook™

1

Tap, mens nummeret afspilles i Walkman™-afspilleren, på albumcoveret.

2

Tap på for at vise at du "Synes godt om" nummeret på Facebook™. Hvis det

ønskes, kan der tilføjes en kommentar i kommentarfeltet.

3

Tap på Del for at sende nummeret til Facebook™. Hvis nummeret bliver

modtaget, får du en bekræftelsesmeddelelse fra Facebook™.