Sony Xperia E - Telefonis salvestatud fotode ja videote vaatamine

background image

Telefonis salvestatud fotode ja videote vaatamine

Albumi ruudustikvaates vahelehel Pildid saate vaadata fotode ja videote pisipilte.

Saate ka minna albumite loendivaatele ja leida iga kausta sisu.

Vahekaardi Pildid ülevaade

1

Fotode ja videote ruudustikvaade

2

Fotode ja videote koguarv

3

Allolevas rühmas olevate objektide kuupäev ja arv

73

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

4

Foto või video vaatamiseks koputage seda.

5

Sisu vaatamiseks kerige üles- või allapoole.

6

Saate kuvada loendivaate kõikidest kaustadest, mis sisaldavad telefoni salvestatud pilte ja videoid.

7

Loendivaade kõikidest kaustadest, mis sisaldavad telefoni salvestatud pilte ja videoid

8

Koputage vahekaardi Pildid ruudustikvaatesse naasmiseks.

9

Pilte ja videoid sisaldavate kaustade arv

10 Kõiki telefoni kaameraga tehtud pilte sisaldav kaust

11 Kõiki telefoni kaameraga tehtud videoid sisaldav kaust

12 Kõik muud kaustad, mis sisaldavad telefoni allalaaditud või kopeeritud pilte ja/või videoid

Fotode ja videote vaatamine ruudustikvaates

1

Vaatel Avakuva koputage .

2

Otsige üles ja koputage Album. Fotod ja videod kuvatakse kronoloogilises

ruudustikus. Videoid tähistab ikoon .

3

Foto või video vaatamiseks koputage seda.

4

Libistage vasakule, et vaadata järgmist fotot või videot. Eelmise foto või video

vaatamiseks libistage sõrme paremale.

Kui ekraani asend telefoni külili pööramisel automaatselt ei muutu, siis märgistage märkeruut

Pööra kuva automaatselt jaotises Seaded > Ekraan.

Fotode ja videote vaatamine loendivaates

1

Vaatel Avakuva koputage .

2

Leidke ja koputage Album > Pildid.

3

Koputage . Kaust, milles on telefoni kaameraga salvestatud fotod ja videod,

on kuvatud ülaosas. Kõik muud kaustad, milles on telefoni kaameraga

salvestatud fotod ja videod, on kuvatud tähestikulises järjekorras.

4

Koputage kausta, mida soovite avada. Kausta sisu kuvatakse ruudustikus

kuupäevalises järjekorras. Videoid tähistab ikoon .

5

Foto või video vaatamiseks koputage seda.

6

Libistage vasakule, et vaadata järgmist fotot või videot. Eelmise foto või video

vaatamiseks libistage sõrme paremale.

Kui ekraani asend telefoni külili pööramisel automaatselt ei muutu, siis märgistage märkeruut

Pööra kuva automaatselt jaotises Seaded > Ekraan.

74

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Albumi pisipiltide suuruse muutmine

Albumi piltide ja videote pisipiltide vaatamisel vedage suurendamiseks kaks

sõrme lahku ja vähendamiseks vedage sõrmed kokku.

Foto- ja videokomplektidega töötamine Albumis

1

Kui vaatate Albumis fotode ja videote pisipilte, siis vajutage ja koputage Vali

objekte

, et aktiveerida valitud režiim.

2

Koputage objekti, mida soovite kujundada. Valitud objektid tähistatakse sinise

raamiga.

3

Kasutage valitud objektide kujundamiseks ekraani ülaosas asuva tööriistariba

tööriistu.

Valitud režiimi aktiveerimiseks võite ka puudutada ja hoida näppu objektil, kuni raam värvub

siniseks. Seejärel võite teise objekti valimiseks sellel koputada.

Albumi fotode töötlemine

Albumis saate pilte muuta. Näiteks saate fotosid kärpida, neid kontaktidega siduda ja

kasutada neid taustpildina.

Foto suumimine

Foto suurendamiseks vaatamise ajal tehke ekraanil topeltkoputus. Vähendamiseks

tehke uus topeltkoputus.

Suurendamiseks pildi vaatamise ajal viige kaks sõrme lahku ja vähendamiseks suruge

sõrmed kokku.

Oma fotode slaidiesituse vaatamine

1

Foto vaatamise ajal vajutage ja koputage Slaidiesitlus, et käivitada kõikide

albumis olevate fotode näitamine.

2

Slaidiesituse lõpetamiseks koputage fotole.

Foto pööramine

1

Kui kuvatakse fotot, siis vajutage .

2

Valige valik Pööra vasakule (Lisa kontaktid) või Pööra paremale (Asenda

kontaktid). Foto salvestatakse uues asendis.

Foto kärpimine

1

Kui vaatate fotot, siis vajutage , seejärel koputage Kärbi.

2

Kärpimisraami kohandamiseks puudutage ja hoidke näppu kärpimisraami

serval. Kui nurkadesse ilmuvad ruudud, lohistage pilti raami suuruse

muutmiseks.

3

Kärpimisraami kõikide servade üheaegseks suuruse muutmiseks puudutage ja

hoidke ühest nurgast kinni, kuni kuvatakse nurgaruudud ja seejärel lohistage

nurka soovitud suuruseni.

4

Kärpimisraami teisaldamiseks fotol mõnda teise kohta puudutage pikalt raami

keskosa ja siis lohistage see soovitud asukohta.

5

Selliselt kärbitud foto koopia salvestamiseks koputage Kärbi. Kärpimata

originaalfoto jääb teie telefoni mälukaardile.

Foto kasutamine kontakti pildina

1

Kui vaatate fotot, siis vajutage , seejärel koputage Kasuta > Kontakti pilt.

2

Valige kontakt, mille soovite fotoga siduda.

3

Vajadusel kärpige fotot.

4

Koputage Kärbi.

Foto kasutamine taustpildina

1

Kui vaatate fotot, siis vajutage , seejärel koputage Kasuta > Taustpilt.

2

Vajadusel kärpige fotot.

3

Koputage Kärbi.

75

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Foto muutmine

Kui vaatate fotot, siis vajutage , seejärel koputage Töötle fotot.

Fotode ühiskasutusse andmine

1

Foto vaatamisel koputage ekraanile, et kuvada tööriistariba, seejärel koputage

.

2

Avanevas menüüs koputage rakendust, mida te soovite foto jagamiseks

kasutada, seejärel järgige saatmiseks esitatavaid samme.

Asukohasildi lisamine fotole

1

Foto vaatamisel koputage ekraanile, et kuvada tööriistariba, seejärel koputage

, et avada kaardivaade.

2

Otsige üles soovitud asukoht, et foto kaardile paigutada.

3

Foto asukoha muutmiseks koputage kaardil selles kohas, kuhu soovite foto

teisaldada.

4

Kui olete asukoha leidnud, koputage OK, et asukohasilt salvestada ja

pildivaaturisse naasta.

Kui fotol on asukohasilt, siis kuvatakse koos asukohateabega . Sellele ikoonile koputamisel

saate näha fotot kaardil.

Foto kustutamine

1

Foto vaatamisel koputage ekraanile, et kuvada tööriistariba, seejärel koputage

.

2

Koputage OK.

Albumi videote töötlemine

Albumis saate vaadata videoid, mille olete ise kaameraga salvestanud, alla laadinud

või mälukaardile kopeerinud. Videoid saate ka sõpradega jagada või neid YouTube™'i

üles laadida.

Video esitamine

1

Avage Albumis vaheleht Pildid.

2

Kasutades ruudustikvaadet või loendit, otsige video, mida soovite avada.

3

Video esitamiseks koputage seda.

4

Kui juhtnuppe ei kuvata, koputage nende kuvamiseks ekraanile. Juhtnuppude

peitmiseks koputage uuesti ekraanile.

Video peatamine

1

Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.

2

Koputage ikooni .

Video kiire edasi- ja tagasikerimine

1

Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.

2

Tagasikerimiseks lohistage edenemisriba vasakule või edasikerimiseks

paremale.

Video helitugevuse reguleerimine

Vajutage helitugevusnuppu.

Videote ühiskasutusse andmine

1

Video esitamise ajal vajutage , seejärel koputage Jaga.

2

Avanevas menüüs koputage rakendust, mida te soovite video jagamiseks

kasutada, seejärel järgige saatmiseks vastavaid samme.

Autorikaitsega üksuste kopeerimine, saatmine ega edastamine ei pruugi olla võimalik. Mõnda

objekti ei saa saata, kui fail on liiga suur.

76

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Video kustutamine

1

Otsige Albumis üles video, mida soovite kustutada.

2

Puudutage ja hoidke näppu videol, et aktiveerida valikurežiim. Video pisipildi

raam muutub valimisel siniseks.

3

Koputage , seejärel koputage OK.