Sony Xperia E - Videokaamera seaded

background image

Videokaamera seaded

Videokaamera seadete määramine

1

Aktiveerige kaamera.

2

Kui videokaamerat pole valitud, lohistage ikoon ikoonile .

3

Koputage ühele seadistusikoonile, mis on ekraani vasakus osas.

4

Kõigi seadete kuvamiseks vajutage .

5

Valige seade, mida soovite muuta ja seejärel tehke oma muudatused.

Videokaamera seadete paneeli kohandamine

1

Kui videokaamera on avatud, vajutage kõigi seadete kuvamiseks nuppu .

2

Puudutage pikalt seadet, mida soovite ümber paigutada ja lohistage see siis

soovitud asukohta.

Kui lohistate seade väljapoole seadete paneeli, siis muudatus tühistatakse.

70

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Videokaamera seadete ülevaade

Pildistamisolud

Funktsioon Pildistamisolud võimaldab kaamera eelhäälestatud pildistamisolude abil

tavaolukordades kiiresti seadistada. Kaameras on määratud hulk seadeid, mis

sobivad valitud filmimisoludega ja tagavad parima võimaliku videokvaliteedi.

Väljas

Funktsioon Pildistamisolud on välja lülitatud ja videoid saab filmida käsitsi.

Öörežiim

Kui see seade on sisse lülitatud, suurendatakse valgustundlikkust. Kasutage seda vähevalgustatud

keskkondades. Kiiresti liikuvate objektide korral võib video jääda udune. Hoidke kätt paigal või

kasutage tuge. Parema videokvaliteedi huvides lülitage öörežiim hea valguse korral välja.

Sport

Kasutage seda seadet kiiresti liikuvate objektide korral. Lühike säriaeg vähendab liikumisest tingitud

hägusust.

Säriaeg

See seade lubab teil määrata valguse hulka jäädvustatavatel piltidel. Suurem väärtus näitab suuremat

valgushulka.

Valgetasakaal

Värvustasakaalu ehk valge tasakaalu seadete abil saate värvustasakaalu reguleerida

vastavalt valgustingimustele.

Automaatne

Värvustasakaalu reguleeritakse vastavalt valgustingimustele automaatselt.

Hõõglamp

Värvustasakaalu reguleeritakse soojade valgustingimuste jaoks, nt lambivalguses.

Luminofoorlamp

Värvustasakaalu reguleeritakse fluorestseeriva valguse jaoks.

Päevavalgus

Värvustasakaalu reguleeritakse päikesepaisteliste välistingimuste jaoks.

Pilvine

Värvustasakaalu reguleeritakse pilvise taevaga valgusolude jaoks.

Automaattaimer

Automaattaimeri abil saate videot salvestada ilma telefoni käes hoidmata. Kasutage

seda näiteks rühmavideote salvestamisel, kui soovite videos jäädvustada kõik

inimesed. Lisaks saate automaattaimerit kasutada videote salvestamisel kaamera

värisemise vältimiseks.

Sees (10 s)

Saate seada 10-sekundilise viivituse kaameraekraani koputamise ja video salvestamise vahel.

Sees (2 s)

Saate seada 2-sekundilise viivituse kaameraekraani koputamise ja video salvestamise vahel.

Väljas

Video salvestamine algab kohe, kui koputate kaameraekraani.

Pildistamisviis

Valige viis, mida soovite kasutada video salvestamiseks.

Kuvatav nupp

Saate salvestada video kaameraekraanil asuva ekraaninupuga.

Puutesalvestus

Kui soovite teravustada kindla ala, puudutage seda kaamera ekraanil sõrmega.

71

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Ainult kaameraklahv

Saate salvestada video ainult riistvaralise kaameraklahviga.

Mikrofon

Saate valida, kas soovite videote salvestamisel jäädvustada ka taustahelisid.

Katikuheli

Saate valida, kas katikuheli video salvestamisel sisse või välja lülitada.

72

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.