Sony Xperia E - Kontaktide jagamine

background image

Kontaktide jagamine

Visiitkaardi saatmine

1

Avage Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage ikooni .

2

Koputage nuppu Mina.

3

Vajutage nuppu . Seejärel koputage valikuid Saada kontakt > OK.

4

Valige kasutatav edastusviis ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kontakti saatmine

1

Avage Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage ikooni .

2

Koputage selle kontakti nime, mille üksikasju soovite saata.

3

Vajutage nuppu . Seejärel koputage valikuid Saada kontakt > OK.

4

Valige kasutatav edastusviis ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

46

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Mitme kontakti korraga saatmine

1

Avage Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage ikooni .

2

Vajutage nuppu ja seejärel koputage valikut Saada kontaktid.

3

Märkige kontaktid, mida soovite saata, või valige kõik, kui soovite saata kõik

kontaktid.

4

Koputage Saada, seejärel koputage kinnitamiseks OK.

5

Valige kasutatav edastusviis ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.