Sony Xperia E - Rakendustesse sisenemine ja nende kasutamine

background image

Rakendustesse sisenemine ja nende kasutamine

Rakendust saab avada otseteel vaates Avakuva või Rakenduste kuval.

Rakenduste kuva

Rakenduste kuva saate avada valikus Avakuva, milles on rakendused, mis on

telefonisse installitud ja ka rakendused, mis te alla laadite.
Rakenduste kuva ulatub üle ekraani, seetõttu peate kogu sisu nägemiseks libistama

seda vasakule ja paremale.

19

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Rakenduste kuva avamine

Kuvage Avakuva, koputage .

Rakenduste kuval sirvimine

Avage Rakenduste kuva, seejärel libistage seda vasakule või paremale.

Rakenduse otsetee loomine Avakuvale

1

Kuvage Avakuva, koputage .

2

Puudutage rakendust ja hoidke kinni kuni see ilmub teie ekraanile Avakuva,

seejärel lohistage rakendus soovitud asukohta.

Rakenduse jagamine rakenduste kuval

1

Avage Avakuva ja koputage ikooni .

2

Puudutage pikalt rakenduse nime, kuni see kuvatakse kuval Avakuva, seejärel

lohistage üksus ikoonile

.

3

Tehke valik ja vajadusel kinnitage see. Nüüd saate soovitud rakendusi

sõpradega jagada, et nad saaksid neid alla laadida ja kasutada.

Rakenduste avamine ja sulgemine

Rakenduse avamiseks tehke järgmist

Koputage rakendusele vaates Avakuva või Rakenduste kuvas.

Rakenduse sulgemine

Vajutage klahvi .

Mõned rakendused on võimalik peatada kui vajutate väljumiseks , kuid mõned rakendused

võivad jätkata taustal töötamist. Esimesel juhtumil saate järgmisel rakenduse avamise korral

jätkata kohast, milles lahkusite. Võtke arvesse, et mõned rakendused, näiteks

sotsiaalvõrgustiku teenused, võivad olla tasulised sel ajal, kui need taustal töötavad.

Viimati kasutatud rakenduste aken

Selles aknas saate vaadata viimati kasutatud rakendusi ja neile juurde pääseda.

Viimati kasutatud rakenduste akna avamine

Hoidke all klahvi .

Rakenduse menüü

Menüü saate rakenduse kasutamisel avada suvalisel hetkel, kui vajutate telefoni

klahvi . Menüü erineb sõltuvalt kasutatavast rakendusest.

20

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Menüü avamine rakenduses

Rakenduse kasutamisel vajutage .

Menüü pole kõigis rakendustes kasutatav.

Rakenduste ekraani ümberkorraldamine

Liigutage rakendused ekraanil soovitud kohta vastavalt oma eelistustele.

Rakenduste korraldamine rakenduste kuval

1

Rakenduste kuva avamiseks koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Koputage nuppu ja tehke soovitud valik.

Rakenduse teisaldamine Rakenduste kuval

1

Avage Rakenduste kuva, seejärel koputage .

2

Puudutage ja hoidke elementi kinni, kuni see suureneb ja telefon vibreerima

hakkab ning lohistage element seejärel uude asukohta.

3

Koputage , et väljuda redigeerimisrežiimist.

Oma rakendusi saate teisaldada ainult siis kui on valitud.

Rakenduse desinstallimine rakenduste kuval

1

Avage Avakuva ja koputage ikooni .

2

Koputage valikut . Kõik rakendused, mida saab desinstallida, on märgitud

ikooniga .

3

Koputage rakendust, mille soovite desinstallida. Seejärel koputage nuppu OK.