Sony Xperia E - Seadme leidmine

background image

Seadme leidmine

Kui juhtute oma seadme kaotama, on selle leidmiseks ja kaitsmiseks mitu võimalust.

Teenuse „my Xperia” abil saate teha järgmist:

oma seadme kaardilt üles otsida;

esitada helimärguande, mis on kuuldav isegi siis, kui seade on hääletus režiimis;

lukustada seadme eemalt ja kuvada selle ekraanil oma kontaktteabe;

kustutada eemalt viimase abinõuna seadme sise- ja välismälu.
Kui teenus „my Xperia” on teie seadmes aktiveeritud, peate vaid avama veebilehe

myxperia.sonymobile.com ja oma Google™'i kontoga sisse logima. Kui teenus pole

aktiveeritud, saate selle käsitsi aktiveerida menüü Seaded kaudu.

Teenus „my Xperia” ei pruugi kõigis riikides/piirkondades saadaval olla.

Teenuse „my Xperia” käsitsi aktiveerimine

1

Lohistage olekuriba allapoole, seejärel koputage valikut .

2

Koputage valikuid Xperia™ > MyXperia™ > Activate.

3

Märkige ruut ja koputage siis valikut Accept.