Sony Xperia E - Esitusloendid

background image

Esitusloendid

Walkman™-muusikamängija loob Walkman™-muusikamängija heliteegi esitusloendi

vahekaardil automaatselt Nutikad esitusloendid. Oma telefoni mälukaardil

salvestatud muusikast saate luua esitusloendeid ka ise.
Lisaks võite arvutisse installida rakenduse Media Go™ ja kasutada seda

esitusloendite kopeerimiseks arvutist oma telefoni mälukaardile.Lisateavet vaadake

Telefoni ühendamine arvutiga

lehel 91.

Oma esitusloendite loomine

1

Walkman™-muusikamängijas koputage MINU MUUSIKA.

2

Esitaja, albumi või muusikapala lisamiseks esitusloendisse puudutage ja hoidke

näppu esitaja nime või albumi või muusikapala pealkirjal.

3

Avanevas dialoogiaknas koputage Lisa esitusloendisse > Loo uus

esitusloend

.

4

Sisestage esitusloendi nimi ja koputage OK.

Muusikapalade lisamine esitusloendisse

1

Oma muusikapalade sirvimisel Walkman™-muusikamängijas hoidke näppu

esitaja nimel, albumi nimel või muusikapalal, mida soovite lisada.

2

Koputage Lisa esitusloendisse.

3

Koputage selle esitusloendi nimele, millesse soovite lisada esitaja, albumi või

muusikapala. Esitaja, album või muusikapala on sellega esitusloendisse lisatud.

Oma esitusloendite esitamine

1

WALKMAN-muusikamängijas koputage MINU MUUSIKA.

2

Koputage .

3

Jaotises Esitusloendid koputage esitusloendit.

4

Muusikapala kuulamiseks koputage seda.

Muusikapala eemaldamine esitusloendist

1

Muusikapalade loendis puudutage ja hoidke kinni muusikapala pealkirjast, mida

soovite kustutada.

2

Koputage Kustuta esitusloendist.

60

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Esitusloendi kustutamine

1

Walkman™-muusikamängijas koputage MINU MUUSIKA, seejärel valige

Esitusloendid

.

2

Puudutage pikalt esitusloendit, mida soovite kustutada.

3

Koputage Kustuta.

4

Kinnitamiseks koputage uuesti Kustuta.

Vaikimisi valitud esitusloendeid kustutada ei saa.