Sony Xperia E - کنترل استفاده از داده ها

background image

یناشنزاب

هب

شیپ

ضرف

هبرض

دینزب

.

لرتنک

هدافتسا

زا

هداد

اه

رادقم

لاقتنا

هداد

هب

لیابوم

و

زا

نآ

ار

رد

کی

هرود

صاخ

تحت

رظن

هتشاد

دیشاب

و

نآ

ار

لرتنک

دینک

.

هب

ناونع

،لاثم

یم

دیناوت

اهراطخا

و

تیدودحم

ییاه

ار

یارب

نازیم

هدافتسا

زا

هداد

رد

لیابوم

دوخ

میظنت

دینک

ات

زا

هنیزه

یاه

یفاضا

یریگولج

دوش

.

نینچمه

یم

دیناوت

رادقم

هداد

دروم

هدافتسا

رد

ره

کی

زا

همانرب

اه

ار

زین

دودحم

دینک

.

رییغت

تامیظنت

هدافتسا

زا

هداد

یم

دناوت

هب

امش

کمک

دنک

لرتنک

یرتشیب

رب

رادقم

هدافتسا

زا

هداد

هتشاد

دیشاب

اما

یمن

دناوت

یریگولج

زا

هنیزه

یاه

یفاضا

ار

نیمضت

دنک

.

یارب

یسرتسد

هب

تامیظنت

هدافتسا

زا

هداد

1

زا

هحفص

،یلصا

هب

هبرض

دینزب

.

2

تامیظنت

<

نازیم

فرصم

هداد

ار

ادیپ

دینک

و

هب

نآ

هبرض

دينزب

.

یارب

نشور

ندرک

کیفارت

هداد

1

زا

هحفص

،یلصا

هب

هبرض

دینزب

.

2

تامیظنت

<

نازیم

فرصم

هداد

ار

ادیپ

دینک

و

هب

نآ

هبرض

دينزب

.

3

رگا

لاصتا

هب

هکبش

هداد

لیابوم

نشور

،دشن

هب

رد

رانک

هداد

یاه

نفلت

هارمه

هبرض

دینزب

ات

هب

|

رییغت

دبای

.

نینچمه

یم

دیناوت

رداک

کیفارت

هداد

ار

رد

لیذ

تامیظنت

<

رتشیب

...

<

هکبش

یاه

لیابوم

یراذگتمالع

دینک

ات

کیفارت

هداد

نشور

دوش

.

یارب

میظنت

راطخا

هدافتسا

زا

هداد

1

تقد

دینک

کیفارت

هداد

نشور

دشاب

.

2

زا

هحفص

،یلصا

هب

هبرض

دینزب

.

3

تامیظنت

<

نازیم

فرصم

هداد

ار

ادیپ

دینک

و

هب

نآ

هبرض

دينزب

.

4

یارب

میظنت

حطس

،راطخا

طخ

اه

ار

هب

یور

ریداقم

دروم

رظن

دیشکب

.

رگا

رادقم

کیفارت

هداد

هب

حطس

یمیظنت

،دسرب

نالعا

راطخا

دروم

رظن

ار

تفایرد

دیهاوخ

درک

.

یارب

میظنت

تیدودحم

هدافتسا

زا

هداد

1

تقد

دینک

کیفارت

هداد

نشور

دشاب

.

2

زا

هحفص

،یلصا

هب

هبرض

دینزب

.

3

تامیظنت

<

نازیم

فرصم

هداد

ار

ادیپ

دینک

و

هب

نآ

هبرض

دينزب

.

4

رگا

رداك

میظنت

تیدودحم

هداد

نفلت

هارمه

یراذگتمالع

هدشن

،تسا

نآ

ار

یراذگتمالع

،دینک

سپس

هب

دییأت

هبرض

دینزب

.

5

یارب

میظنت

تیدودحم

هدافتسا

زا

،هداد

طخ

اه

ار

هب

یور

ریداقم

دروم

رظن

دیشکب

.

یتقو

رادقم

هدافتسا

زا

هداد

هب

دح

میظنت

هدش

،دسرب

کیفارت

هداد

لیابوم

هب

روط

راکدوخ

شوماخ

دهاوخ

دش

.

32

Hau argitalpenaren Interneteko bertsioa da. © Erabilera pertsonalerako bakarrik inprimatu.

background image

یارب

لرتنک

هدافتسا

زا

هداد

رد

ره

کی

زا

همانرب

اه

1

زا

هحفص

،یلصا

هب

هبرض

دینزب

.

2

تامیظنت

<

نازیم

فرصم

هداد

ار

ادیپ

دینک

و

هب

نآ

هبرض

دينزب

.

3

همانرب

دروم

رظن

ار

ادیپ

دینک

و

هب

نآ

هبرض

دینزب

.

4

تامیظنت

مزال

ار

یارب

رییغت

تیدودحم

هدافتسا

زا

،هداد

دودحم

ندرک

هداد

سپ

هنیمز

ای

دودحم

ندرک

مامت

کیفارت

هداد

یارب

نآ

همانرب

لامعا

دینک

.

5

یارب

یسرتسد

هب

ریاس

تامیظنت

صاخ

نآ