Sony Xperia E - Videokameran asetukset

background image

Videokameran asetukset

Videokameran asetusten säätäminen

1

Aktivoi kamera.

2

Jos videokameraa ei ole valittu, vedä kohtaan .

3

Napauta jotain asetuskuvaketta näytön vasemmasta laidasta.

4

Voit näyttää kaikki asetukset painamalla .

5

Valitse säädettävä asetus ja tee haluamasi muutokset.

Videokameran asetuspaneelin mukauttaminen

1

Kun videokamera on auki, tuo kaikki asetukset näkyviin painamalla .

2

Kosketa ja pidä alhaalla sitä asetusta, jonka haluat siirtää, ja vedä se

haluamaasi kohtaan.

Jos vedät asetuspaneelin ulkoreunaa, muutos peruutetaan.

69

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Videokameran asetusten yleiskuvaus

Kuvausohjelmat

Kuvausohjelmat-toiminnolla voit määrittää kameran asetukset nopeasti yleisiä

kuvaustilanteita varten. Kamera määrittää puolestasi erinäisiä asetuksia, jotka sopivat

valittuun kuvaustilanteeseen. Tämä takaa parhaan mahdollisen videokuvaustuloksen.

Pois päältä

Kuvausohjelmat-toiminto on poissa käytöstä ja videoita voidaan kuvata manuaalisesti.

Yökuvausohjelma

Kun asetus on käytössä, valoherkkyyttä lisätään. Käytä tiloissa, joissa on hämärää. Nopeasti

liikkuvista kohteista kuvatut videot saattavat sumentua. Pidä käsi vakaana tai käytä tukea. Poista

hämärätila käytöstä valoisassa tilassa, jotta videon laatu paranee.

Urheilu

Käytä nopeasti liikkuvien kohteiden videokuvaamiseen. Lyhyt valotusaika pienentää liikkeestä

aiheutuvaa epätarkkuutta.

Valotusarvo

Tällä asetuksella voit määrittää otettavan kuvan valon määrän. Korkeampi arvo tarkoittaa suurempaa

valon määrää.

Valkotasapaino

Valkotasapainoasetus säätää väritasapainoa valaistusolosuhteiden mukaan.

Autom.

Säätää väritasapainon automaattisesti valaistusolosuhteisiin sopivaksi.

Hehkulamppu

Säätää väritasapainon lämpimissä valaistusolosuhteissa, kuten lamppujen alla.

Loisteputki

Säätää väritasapainoa loisteputkille valaistuihin tiloihin sopivaksi.

Päivänvalo

Säätää väritasapainon aurinkoisissa ulkoilmaolosuhteissa.

Pilvinen

Säätää väritasapainoa pilviselle ilmalle sopivaksi.

Vitkalaukaisin

Vitkalaukaisimella voit kuvata videon pitämättä kiinni puhelimesta. Voit sen avulla

kuvata ryhmävideoita, joihin kaikki voivat tulla mukaan. Vitkalaukaisimella voit myös

välttää kameran tärinän videoita kuvattaessa.

Käytössä (10 sekuntia)

Asettaa 10 sekunnin viiveen kameran näytön napauttamisesta videon tallentamisen aloittamiseen.

Käytössä (2 sekuntia)

Asettaa 2 sekunnin viiveen kameran näytön napauttamisesta videon tallentamisen aloittamiseen.

Pois päältä

Videokuvaus alkaa heti, kun napautat kameran näyttöä.

Kuvausmenetelmä

Valitse menetelmä, jolla kuvaat videoita.

Näyttö-painike

Kuvaa video kameran näytön painikkeella.

Kosketustallennus

Valitse tarkennusalue koskettamalla kameran näyttöä sormella.

Vain kamera-näppäin

Kuvaa video vain käyttämällä kameranäppäintä.

70

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Mikrofoni

Valitse, tallennetaanko myös ääni videoita kuvattaessa.

Suljinääni

Kytke sulkimen ääni päälle tai pois kuvatessasi videota.

71

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.