Sony Xperia E - Sähköpostin käyttäminen

background image

Sähköpostin käyttäminen

Sähköpostiviestin luominen ja lähettäminen

1

Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa

. Oletussähköpostitilin Saapuneet-kansio tulee näkyviin. Jos haluat käyttää

jotakin toista puhelimeen määrittämääsi sähköpostitiliä, napauta palkkia, jossa

on, ja valitse sitten viestin lähettämiseen käytettävä tili.

2

Napauta .

3

Napauta Vastaanottaja ja ala kirjoittaa vastaanottajan sähköpostiosoitetta.

Hakutulokset esitetään dynaamisessa luettelossa. Napauta asianmukaista

hakutulosta tai kirjoita koko sähköpostiosoite. Voit lisätä muita vastaanottajia

lisäämällä pilkun ( , ) tai puolipisteen ( ; ) ja aloittamalla seuraavan nimen

kirjoittamisen. Jos haluat poistaa vastaanottajan, napauta .

4

Valitse yhteystietoihin tallennettu sähköpostiosoite, napauta ja paikanna ja

valitse sitten vastaanottajakentän viereinen valintaruutu. Voit lisätä useita

vastaanottajia valitsemalla haluamiesi vastaanottajien valintaruudut. Kun olet

valmis, napauta Valmis.

5

Napauta aihekenttää ja kirjoita sähköpostin aihe.

6

Voit liittää tiedoston painamalla ja napauttamalla sitten Liitä tiedosto. Valitse

tiedoston tyyppi ja napauta sitten liitettävää tiedostoa näyttöön avautuvasta

tiedostoluettelosta.

7

Napauta tekstikenttää ja kirjoita viestin teksti.

8

Voit lisätä Kopio-/Piilokopio-kentät painamalla ja napauttamalla sitten Lisää

kopio/piilokopio

.

9

Voit lähettää sähköpostin napauttamalla .

52

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Sähköpostiviestien vastaanottaminen

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta . Oletussähköpostitilin Saapuneet-kansio tulee näkyviin.

3

Jos haluat tarkistaa jonkin toisen puhelimeen määrittämäsi sähköpostitilin,

napauta palkkia, jossa on, ja valitse sitten tarkistettava tili. Jos haluat

tarkistaa kaikki sähköpostitilit kerralla, napauta palkkia, jossa on , ja napauta

sitten Yhdistetty näkymä.

4

Voit ladata uusia viestejä napauttamalla .

Jos olet määrittänyt yrityssähköpostitilin, voit määrittää tarkistystiheydeksi asetuksen

Automaattinen (Push).

Sähköpostiviestien lukeminen

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta . Oletussähköpostitilin Saapuneet-kansio tulee näkyviin. Jos

haluat tarkistaa jonkin toisen puhelimeen määrittämäsi sähköpostitilin, napauta

palkkia, jossa on, ja valitse sitten tarkistettava tili.

3

Selaa ylös tai alaspäin sähköpostin Saapuneet-kansiossa sen viestin kohdalle,

jonka haluat lukea.

4

Zoomaa lähemmäs tai kauemmas levittämällä tekstikentässä kahta sormea

erilleen tai puristamalla niitä yhteen.

5

Voit lukea seuraavia ja edellisiä viestejä käyttämällä eteen- ja taakse-nuolia.

Sähköpostiviestin liitteen lukeminen

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta . Oletussähköpostitilin Saapuneet-kansio tulee näkyviin. Jos

haluat tarkistaa jonkin toisen puhelimeen määrittämäsi sähköpostitilin, napauta

palkkia, jossa on, ja valitse sitten tarkistettava tili.

3

Etsi sähköpostin Saapuneet-kansiosta haluamasi viesti ja napauta sitä. Liitteitä

sisältävät sähköpostit on merkitty tunnisteella .

4

Napauta sähköpostin tekstikentässä olevaa liitevälilehteä. Kaikki liitteet tulevat

näkyviin luetteloon.

5

Napauta liitteen alla olevaa valintaa Lataa.

6

Kun liite on ladattu, napauta Näytä tai Tallenna.

Lähettäjän sähköpostiosoitteen tallentaminen yhteystietoihin

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta . Oletussähköpostitilin Saapuneet-kansio tulee näkyviin. Jos

haluat tarkistaa jonkin toisen puhelimeen määrittämäsi sähköpostitilin, napauta

palkkia, jossa on, ja valitse sitten tarkistettava tili.

3

Etsi sähköpostin saapuneet-kansiosta haluamasi veisti ja napauta sitä.

4

Napauta lähettäjän nimeä.

5

Napauta OK, kun sinua pyydetään lisäämään nimi yhteystietoihin.

6

Valitse aiemmin luotu yhteystieto tai napauta Luo uusi yhteystieto, jos haluat

luoda uuden yhteystiedon.

7

Muokkaa yhteystiedon tietoja ja napauta Valmis.

Sähköpostiviestiin vastaaminen

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta . Oletussähköpostitilin Saapuneet-kansio tulee näkyviin. Jos

haluat tarkistaa jonkin toisen puhelimeen määrittämäsi sähköpostitilin, napauta

palkkia, jossa on, ja valitse sitten tarkistettava tili.

3

Etsi viesti, johon haluat vastata, ja napauta sitten .

4

Jos haluat vastata kaikille, napauta ja napauta sitten Vastaa kaikille.

5

Kirjoita vastaus ja napauta .

53

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Sähköpostiviestin lähettäminen edelleen

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta . Oletussähköpostitilin Saapuneet-kansio tulee näkyviin. Jos

haluat tarkistaa jonkin toisen puhelimeen määrittämäsi sähköpostitilin, napauta

palkkia, jossa on, ja valitse sitten tarkistettava tili.

3

Etsi viesti, jonka haluat lähettää edelleen, ja napauta sitä.

4

Napauta ja napauta sitten Välitä.

5

Syötä vastaanottajan osoite napauttamalla Vastaanottaja.

6

Kirjoita viestin teksti ja napauta .

Sähköpostiviestin poistaminen

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Napauta . Oletussähköpostitilin Saapuneet-kansio tulee näkyviin. Jos haluat

tarkistaa jonkin toisen puhelimeen määrittämäsi sähköpostitilin, napauta

palkkia, jossa on, ja valitse sitten tarkistettava tili.

3

Merkitse sähköpostin Saapuneet-kansiossa poistettavan sähköpostin

valintaruutu ja napauta sitten .

Luetun sähköpostin merkitseminen lukemattomaksi

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta . Oletussähköpostitilin Saapuneet-kansio tulee näkyviin. Jos

haluat tarkistaa jonkin toisen puhelimeen määrittämäsi sähköpostitilin, napauta

palkkia, jossa on, ja valitse sitten tarkistettava tili.

3

Valitse haluamasi sähköpostin valintaruutu ja napauta sitten .

Jos haluat merkitä lukemattoman sähköpostin luetuksi, valitse sen valintaruutu ja napauta

sitten .

Sähköpostin merkitseminen tähdellä

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta . Oletussähköpostitilin Saapuneet-kansio tulee näkyviin. Jos

haluat tarkistaa jonkin toisen puhelimeen määrittämäsi sähköpostitilin, napauta

palkkia, jossa on, ja valitse sitten tarkistettava tili.

3

Valitse tähdellä merkittävän sähköpostin valintaruutu ja napauta sitten .

Jos haluat poistaa sähköpostin tähtimerkinnän, valitse se ja napauta sitten .

Kaikkien tähdellä merkittyjen sähköpostien näyttäminen

1

Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa

.

2

Napauta ja napauta sitten Tähtimerkityt. Kaikkien tilien tähdellä merkityt

sähköpostit tulevat näkyviin luetteloon.

Sähköpostin hallinta erinä

1

Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa

. Oletussähköpostitilin Saapuneet-kansio tulee näkyviin. Jos haluat tarkistaa

jonkin toisen puhelimeen määrittämäsi sähköpostitilin, napauta palkkia, jossa

on, ja valitse sitten tarkistettava tili.

2

Valitse niiden sähköpostien valintaruudut, jotka haluat valita.

3

Kun olet valmis, napauta jotakin työkalurivin kuvakkeista, kun haluat esimerkiksi

siirtää valitut sähköpostit toiseen kansioon.

Yhden sähköpostitilin kaikkien kansioiden näyttäminen

1

Napauta kohdassa Kotinäyttö valintaa ja paikanna ja napauta sitten valintaa

. Oletussähköpostitilin Saapuneet-kansio tulee näkyviin. Jos haluat tarkistaa

jonkin toisen puhelimeen määrittämäsi sähköpostitilin, napauta palkkia, jossa

on, ja valitse sitten tarkistettava tili.

2

Voit näyttää tilin kaikki kansiot napauttamalla .

54

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Saapuneet-kansion tarkistustiheyden muuttaminen

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta .

3

Paina ja napauta sitten Asetukset.

4

Jos käytät useita sähköpostitilejä, napauta tiliä, jota haluat säätää.

5

Napauta Saapuneiden tarkistusväli ja tee valinta.

55

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.