Sony Xperia E - Axustes da videocámara

background image

Axustes da videocámara

Para axustar a configuración da videocámara

1

Active a cámara.

2

Se a vídeocámara non está seleccionada, arrastre a .

3

Pulse nunha das iconas de axustes que aparece cara á esquerda na pantalla.

4

Para ver todos os axustes, prema .

5

Seleccione o axuste que queira axustar e faga os seus cambios.

Para personalizar o panel de axustes da videocámara

1

Coa videocámara aberta, prema para amosar todos os axustes.

2

Toque e manteña o axuste que desexe mover e arrástreo ata a posición que

desexe.

Se arrastra o axuste fóra do panel de axustes, o cambio cancélase.

73

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Descrición xeral dos axustes da videocámara

Escenas

A característica Escenas axúdalle a axustar de forma rápida a cámara para as

situacións habituais usando escenas programadas previamente. A cámara determina

algúns axustes para axeitarse á escena seleccionada e garantir a obtención do mellor

vídeo posible.

Desactivado

A característica Escenas está desactivada e pode gravar vídeos de xeito manual.

Escena nocturna

Cando está activado, a sensibilidade da luz aumenta. Úseo en ambientes con pouca iluminación. Os

vídeos con obxectos que se moven rapidamente poden verse desenfocados. Manteña a man con

firmeza ou ben use un soporte. Desactive o modo noite cando as condicións de iluminación sexan

boas para aumentar a calidade do vídeo.

Deporte

Úseo para vídeos de obxectos en movemento rápido. Un tempo de exposición curto minimiza o

aspecto borroso da imaxe causado polo movemento.

Valor da exposición

Este axuste permítelle determinar a cantidade de luz na imaxe que captura. Un valor máis alto indica

un aumento na cantidade de luz.

Balance de brancos

A configuración do balance de brancos axusta o equilibrio de cor segundo as

condicións de iluminación.

Automático

Axusta o balance de cor de xeito automático segundo as condicións de iluminación.

Incandescente

Axusta o balance de cor en condicións de iluminación cálidas, como baixo lámpadas de luz.

Fluorescente

Axusta o balance de cor para a iluminación fluorescente.

Sol

Axusta o balance de cor para exteriores con ceo soleado.

Nubrado

Axusta o balance de cor para os ceos nubrados.

Disparador automático

Co temporizador pode gravar vídeos sen necesidade de suxeitar o teléfono. Úseo

para gravar vídeos en grupo nos que todo o mundo desexa aparecer. Tamén pode

usar o temporizador para evitar mover a cámara ao gravar vídeos.

Activado (10 s.)

Establécese unha demora de 10 segundos desde o momento en que se pulsa a pantalla da cámara

ata que comeza a gravarse o vídeo.

Activado (2 s.)

Establécese unha demora de 2 segundos desde o momento en que se pulsa a pantalla da cámara

ata que comeza a gravarse o vídeo.

Desactivado

O vídeo comeza a gravarse en canto se pulsa a pantalla da cámara.

Método de captura

Seleccione o método a usar para gravar un vídeo.

Botón en pantalla

Grave un vídeo usando o botón da pantalla da cámara.

74

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Captura táctil

Identifique unha zona de enfoque concreta tocando a pantalla da cámara co dedo.

Só coa tecla da cámara

Grave un vídeo só usando a tecla da propia cámara.

Micrófono

Permite seleccionar se desexa recoller o son de arredor durante a gravación de

vídeos.

Son de foto

Escolla activar ou desactivar o son ao gravar un vídeo.

75

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.