Sony Xperia E - Conectar o teléfono a un ordenador

background image

Conectar o teléfono a un ordenador

Conecte o seu teléfono a un ordenador e inicie a transferencia de imaxes, música e

outro tipo de ficheiros. Os xeitos máis sinxelos de conexión son o cable USB e a

tecnoloxía sen fíos Bluetooth.
Cando conecta o seu teléfono ó ordenador usando un cable USB pídeselle que

instale a aplicación PC Companion no seu ordenador. A aplicación PC Companion

axúdalle a acceder a aplicacións adicionais para transferir e organizar ficheiros

multimedia, actualizar o seu teléfono, sincronizar o contido do teléfono e máis.

É posible que non poda transferir algún material protexido con copyright entre o seu teléfono e

o ordenador.

Transferir e xestionar contido utilizando un cable USB

Use unha conexión con cable USB entre o seu ordenador e o teléfono para transferir

e xestionar de xeito sinxelo os seus ficheiros. Cando os dous dispositivos están

conectados, pode arrastrar e soltar o contido entre eles usando o explorador de

ficheiros do ordenador. Se está a transferir ficheiros de música, vídeo, imaxes ou

outros ficheiros multimedia, é mellor usar a aplicación Media Go™ no seu ordenador.

Media Go™ converte os ficheiros multimedia de xeito que pode usalos no seu

teléfono.

Para transferir contido entre un teléfono e un ordenador usando un cable USB

1

Cun cable USB, conecte o seu teléfono a un ordenador. Na barra de estado

aparece Almacenamento interno conectado.

2

Ordenador

: Abra o Explorador de Microsoft® Windows® desde o escritorio e

agarde ata que a tarxeta de memoria do seu teléfono apareza como disco

externo no Explorador de Microsoft® Windows®.

3

Ordenador

: Arrastre e solte os ficheiros que desexe entre o teléfono e o

ordenador.

Transferir ficheiros usando o modo de transferencia multimedia a
través de Wi-Fi

®

A conexión Wi-Fi

®

permítelle transferir ficheiros entre o seu teléfono e outros

dispositivos compatibles con MTP (Multimedia Transfer Protocol, Protocolo de

Transferencia Multimedia) como, por exemplo, un ordenador. Antes de establecer a

conexión, primeiro cómpre asociar os dous dispositivos. Se vai a transferir ficheiros

de música, vídeo, imaxes ou outros ficheiros multimedia entre o teléfono e un

ordenador, é mellor usar a aplicación Media Go™ no seu ordenador. Media Go™

converte os ficheiros multimedia de xeito que pode usalos no seu teléfono.

Para poder usar esta característica, cómpre ter un equipo que dispoña de Wi-Fi

®

e que

admita a transferencia multimedia; por exemplo, un ordenador que execute Microsoft

®

Windows Vista

®

ou Windows

®

7.

Para asociar sen fíos o teléfono cun ordenador usando o modo de transferencia

multimedia

1

Asegúrese de que o modo de transferencia multimedia estea activado no

teléfono. Normalmente está activado de xeito predeterminado.

2

Conecte o teléfono ao ordenador usando un cable USB.

3

Ordenador

: Cando o nome do teléfono apareza na pantalla, faga clic en

Configuración de rede e siga as instrucións para asociar o ordenador.

4

Cando remate, desconecte o cable USB en ambos os dous dispositivos.

As instrucións anteriores só funcionan co sistema operativo Windows

®

7 e se o ordenador

está conectado a un punto de acceso Wi-Fi

®

a través dun cable de rede.

95

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para conectar sen fíos dispositivos asociados no modo de transferencia

multimedia

1

Asegúrese de que o modo de transferencia multimedia estea activado no

teléfono. Normalmente está activado de xeito predeterminado.

2

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

3

Localice e pulse Axustes > Xperia™ > Conectividade.

4

Pulse o dispositivo asociado ao que queira conectarse en Dispositivos de

confianza

.

5

Pulse Conectar.

Asegúrese de que a función Wi-Fi

®

do teléfono estea activada.

Para desconectar un dispositivo asociado sen fíos no modo de transferencia

multimedia

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Axustes > Xperia™ > Conectividade.

3

Pulse o dispositivo asociado do que queira desconectarse en Dispositivos de

confianza

.

4

Pulse Desconectar.

Para eliminar unha asociación con outro dispositivo

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Axustes > Xperia™ > Conectividade.

3

Pulse o dispositivo asociado que queira eliminar.

4

Pulse Eliminar.

PC Companion

PC Companion é unha aplicación para ordenador que lle ofrece acceso a

características e servizos adicionais que lle axudan a transferir música, vídeo o

imaxes a e desde o seu teléfono. Tamén pode usar PC Companion para actualizar o

seu teléfono e obter o a verisón de software máis recente dispoñible. Os ficheiros de

instalación de PC Companion se gardan no seu teléfono e a instalación se executa

desde o teléfono cando o conecta a un ordenador cun cable USB.
Para poder usar a aplicación PC Companion, cómpre un ordenador cun dos seguintes

sistemas operativos:

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou superior)

Para iniciar o PC Companion

1

Asegúrese de que PC Companion estea instalado no seu ordenador.

2

Abra a aplicación PC Companion no ordenador e, a continuación, faga clic en

Iniciar

para abrir unha das características que desexe usar.

Media Go™

A aplicación para ordenador Media Go™ axúdalle a transferir e xestionar contido

multimedia do seu teléfono e do ordenador. Pode instalar e acceder a Media Go™

desde a aplicación PC Companion.
Precísase un dos seguintes sistemas operativos para usar a aplicación Media Go™:

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 ou superior

96

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para transferir contido utilizando a aplicación Media Go™

1

Conecte o teléfono a un ordenador utilizando un cable USB compatible.

2

Teléfono

: Almacenamento interno conectado aparece na barra de estado.

3

Ordenador

: Abra a aplicación PC Companion primeiro no ordenador. En

PC Companion, faga clic en

Media Go para iniciar a aplicación Media Go™.

Nalgúns casos, é posible que teña que agardar a que se instale a aplicación

Media Go™.

4

Usando Media Go™, arrastre e solte os ficheiros entre o ordenador e o

teléfono.