Sony Xperia E - Introdución ao correo electrónico

background image

Introdución ao correo electrónico

Use a aplicación de correo electrónico no seu teléfono para enviar e recibir correos

electrónicos a través da súa conta de correo electrónico habitual ou da súa conta

corporativa. Ou pode usar ámbalas dúas. O seu teléfono pode xestionar varias contas

de correo electrónico ó mesmo tempo. Pode configurar estas contas para que se

executen nunha caixa de entrada combinada ou en caixas de entrada separadas.

Decátese de que pode acceder aos correos electrónicos que recibe na súa conta de

Gmail™ desde a aplicación de correo electrónico e desde Gmail™.

As súas mensaxes do correo electrónico corporativo Microsoft® Outlook® deben estar

almacenadas nun servidor Microsoft® Exchange para que funcione a funcionalidade descrita

máis arriba. Consulte

Sincronización do seu correo electrónico corporativo, calendario e

contactos

na páxina 99 para obter máis información.

Uso de contas de correo electrónico

Para configurar unha conta de correo no teléfono

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse .

3

Insira o seu enderezo de correo electrónico e o contrasinal, despois pulse

Seguinte

.

4

Se non se poden descargar de xeito automático os axustes da conta de correo

electrónico, complete a configuración de xeito manual. Se é necesario, contacte

co seu fornecedor de servizos de correo electrónico para obter os axustes

detallados. Para a configuración do correo electrónico corporativo, seleccione

Exchange Active Sync

no tipo de conta.

5

Cando se lle pida, introduza un nome para a súa conta de correo electrónico de

xeito que sexa facilmente identificable. O mesmo nome se amosa nos correos

electrónicos que envíe desde esta conta. Cando remate, pulse Seguinte.

Pode configurar máis dunha conta de correo electrónico.

Para axustar unha conta de correo electrónico como a súa conta predeterminada

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse .

3

Prema e logo pulse Axustes.

4

Pulse na conta que desexe usar como conta predeterminada para compoñer e

enviar correos electrónicos.

5

Marque a caixa de verificación Conta predeterminada. A caixa de entrada da

conta predeterminada aparece sempre ao abrir a aplicación de correo

electrónico.

Se só ten unha conta de correo electrónico, esta conta convértese de xeito automático na

conta predeterminada.

53

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para engadir unha conta de correo adicional no seu teléfono

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse .

3

Prema e logo pulse Axustes.

4

Pulse Engadir conta.

5

Introduza o enderezo de correo electrónico e o contrasinal, despois pulse

Seguinte

.

6

Se non se poden descargar de xeito automático os axustes da conta de correo

electrónico, complete a configuración de xeito manual. Se é necesario, contacte

co seu operador de rede para obter os axustes detallados.

7

Cando se lle pida, introduza un nome para a súa conta de correo electrónico

para que se poida identificar facilmente. Ese mesmo nome amosarase nas

mensaxes de correo electrónico que envíe desde esta conta.

8

Cando remate, pulse Seguinte.

Para eliminar unha conta de correo do seu teléfono

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse .

3

Prema e logo pulse Axustes.

4

Pulse a conta que desexe eliminar.

5

Localice e pulse Eliminar conta > Aceptar.

Gmail™ e outros servizos de Google™

Se ten unha conta de Google™, pode usar a aplicación Gmail™ no seu teléfono para

ler, escribir e organizar mensaxes de correo electrónico. Despois de configurar a súa

conta de Google™ para usala no teléfono, tamén pode conversar con amigos usando

a aplicación Google Talk™, sincronizar a aplicación do calendario do seu teléfono co

seu Google Calendar™ e descargar aplicacións e xogos desde Google Play™.

Non todas as redes ou fornecedores de servizos de todas as áreas admiten todas as funcións

e servizos descritos neste capítulo, nin se admiten en tódolos países nin en tódalas rexións.

Para configurar unha conta de Google™ no seu teléfono

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Axustes > Contas e sincronización > Engadir conta >

Google

.

3

Siga as instrucións do asistente de rexistro para crear unha conta de Google™

ou inicie sesión se xa dispón dunha. Agora o teléfono está preparado para ser

empregado con Gmail™, Google Talk™ e Google Calendar™.

Tamén pode iniciar a sesión ou crear unha conta de Google™ desde o asistente de

configuración cando acende o seu teléfono por primeira vez. Ou tamén pode crear unha

conta en liña en

www.google.com/accounts

.

Para abrir a aplicación Gmail™

1

Desde a Pantalla de inicio pulse .

2

Localice e pulse Gmail.

54

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.