Sony Xperia E - Utilizar o correo electrónico

background image

Utilizar o correo electrónico

Para crear e enviar un correo electrónico

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e, a continuación, localice e pulse .

Aparece a caixa de entrada da conta de correo electrónico predeterminada. Se

quere usar outra conta de correo electrónico configurada no teléfono, pulse a

barra que contén e seleccione a conta desde a que quere enviar a mensaxe.

2

Pulse .

3

Pulse Para e comece a escribir o enderezo de correo electrónico do

destinatario. As coincidencias amósanse nunha lista dinámica. Pulse na

coincidencia pertinente ou continúe a escribir o enderezo de correo electrónico

completo. Para engadir máis destinatarios, introduza unha coma ( , ) ou un

punto e coma ( ; ) e comece a escribir outro nome. Para eliminar un

destinatario, pulse .

4

Para seleccionar un enderezo de correo electrónico gardado nos seus

contactos, pulse e, a continuación, localice e marque a caixa de verificación

situada a carón do campo dun destinatario. Para engadir varios destinatarios,

marque as caixas de verificación dos destinatarios que desexe engadir. Cando

remate, pulse Feito.

5

Pulse o campo do asunto e introduza o asunto do correo electrónico.

6

Para anexar un ficheiro, pulse e, a continuación, Anexar ficheiro.

Seleccione o tipo de ficheiro, entón pulse no ficheiro que desexe anexar da lista

que aparece.

7

Pulse o campo de texto do corpo e introduza a súa mensaxe de texto.

8

Para engadir os campos Cc/Cco, prema e, a continuación, pulse Engadir

Cc/Cco

.

9

Para enviar a mensaxe, pulse .

Para recibir mensaxes de correo electrónico

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse . Aparece a caixa de entrada da conta de correo electrónico

predeterminada.

3

Se quere comprobar outra conta de correo electrónico configurada no teléfono,

pulse a barra que contén e seleccione a conta que quere comprobar. Se

desexa comprobar todas as súas contas de correo electrónico á vez, pulse a

barra que contén e Vista combinada.

4

Para descargar novas mensaxes, pulse .

Se configurou unha conta de correo electrónico corporativo, pode axustar a frecuencia de

comprobación en Automático (Push).

Para ler os seus correos electrónicos

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse . Aparece a caixa de entrada da conta de correo electrónico

predeterminada. Se quere comprobar outra conta de correo electrónico

configurada no teléfono, pulse a barra que contén e seleccione a conta que

quere comprobar.

3

Na caixa de entrada do correo electrónico, desprácese cara arriba ou cara a

abaixo e pulse no correo electrónico que desexe ler.

4

No campo de texto do corpo, separe dous dedos ou xúnteos para ampliar ou

reducir.

5

Use as frechas cara atrás e adiante para ler a mensaxe anterior ou a seguinte.

55

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para ver un ficheiro adxunto a unha mensaxe de correo electrónico

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse . Aparece a caixa de entrada da conta de correo electrónico

predeterminada. Se quere comprobar outra conta de correo electrónico

configurada no teléfono, pulse a barra que contén e seleccione a conta que

quere comprobar.

3

Localice e pulse na mensaxe que desexe na súa caixa de entrada do correo

electrónico. As mensaxes de correo electrónico con ficheiros adxuntos

identifícanse con .

4

Pulse o separador de ficheiros adxuntos no corpo do correo electrónico. Os

ficheiros adxuntos aparecerán nunha lista.

5

Pulse Cargar a carón dun elemento adxunto.

6

Despois de descargar o ficheiro adxunto, pulse Ver ou Gardar.

Para gardar nos contactos o enderezo de correo electrónico dun remitente

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse . Aparece a caixa de entrada da conta de correo electrónico

predeterminada. Se quere comprobar outra conta de correo electrónico

configurada no teléfono, pulse a barra que contén e seleccione a conta que

quere comprobar.

3

Localice e pulse na mensaxe que desexe na súa caixa de entrada do correo

electrónico.

4

Pulse o nome do remitente.

5

Pulse Aceptar cando se lle pida para engadir o nome aos seus contactos.

6

Seleccione un contacto existente ou pulse Crear novo contacto se quere crear

un novo.

7

Edite a información do contacto e pulse Feito.

Para responder a un correo electrónico

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse . Aparece a caixa de entrada da conta de correo electrónico

predeterminada. Se quere comprobar outra conta de correo electrónico

configurada no teléfono, pulse a barra que contén e seleccione a conta que

quere comprobar.

3

Localice e pulse a mensaxe á que desexa responder e, a continuación, pulse

.

4

Para responder a todas, pulse e Responder a todos.

5

Introduza a súa resposta e pulse .

Para reenviar un correo electrónico

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse . Aparece a caixa de entrada da conta de correo electrónico

predeterminada. Se quere comprobar outra conta de correo electrónico

configurada no teléfono, pulse a barra que contén e seleccione a conta que

quere comprobar.

3

Localice e pulse a mensaxe que quere reenviar.

4

Pulse e logo Reenviar.

5

Pulse Parae introduza o enderezo do destinatario.

6

Insira o texto da súa mensaxe e pulse .

Para eliminar un correo electrónico

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Pulse . Aparece a caixa de entrada da conta de correo electrónico

predeterminada. Se quere comprobar outra conta de correo electrónico

configurada no teléfono, pulse a barra que contén e seleccione a conta que

quere comprobar.

3

Na súa caixa de entrada do correo electrónico, marque a caixa de verificación

das mensaxes de correo electrónico que desexa eliminar e, a continuación,

pulse .

56

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para marcar unha mensaxe de correo electrónico lida como non lida

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse . Aparece a caixa de entrada da conta de correo electrónico

predeterminada. Se quere comprobar outra conta de correo electrónico

configurada no teléfono, pulse a barra que contén e seleccione a conta que

quere comprobar.

3

Marque a caixa de verificación do correo electrónico que desexe e pulse .

Para marcar unha mensaxe de correo electrónico non lida como lida, marque a súa caixa de

verificación e pulse .

Para marcar unha mensaxe de correo electrónico cunha estrela

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse . Aparece a caixa de entrada da conta de correo electrónico

predeterminada. Se quere comprobar outra conta de correo electrónico

configurada no teléfono, pulse a barra que contén e seleccione a conta que

quere comprobar.

3

Marque a caixa de verificación da mensaxe de correo electrónico que quere

marcar e pulse .

Para borrar a estrela dunha mensaxe de correo electrónico, márquea e, a continuación, pulse

.

Para ver todas as mensaxes de correo electrónico marcadas

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e, a continuación, localice e pulse .

2

Pulse e logo Marcados cunha estrela. Aparecerán en forma de lista todas

as mensaxes de correo electrónico marcadas de todas as súas contas.

Para xestionar o seu correo electrónico por lotes

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e, a continuación, localice e pulse .

Aparece a caixa de entrada da conta de correo electrónico predeterminada. Se

quere comprobar outra conta de correo electrónico configurada no teléfono,

pulse a barra que contén e seleccione a conta que quere comprobar.

2

Marque as caixas de verificación dos correos electrónicos que desexe

seleccionar.

3

Cando remate, pulse unha das iconas da barra de ferramentas para, por

exemplo, mover os correos electrónicos seleccionados a outro cartafol.

Para ver todos os cartafoles dunha conta de correo electrónico

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse e, a continuación, localice e pulse .

Aparece a caixa de entrada da conta de correo electrónico predeterminada. Se

quere comprobar outra conta de correo electrónico configurada no teléfono,

pulse a barra que contén e seleccione a conta que quere comprobar.

2

Pulse para ver todos os cartafoles da conta.

Para cambiar a frecuencia de comprobación da caixa de entrada

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse .

3

Prema e logo pulse Axustes.

4

Se usa varias contas de correo electrónico, pulse na conta que desexe axustar.

5

Pulse Frec. comprob. caixa de entrada e seleccione unha opción.

57

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.