Sony Xperia E - Uso das teclas

background image

Uso das teclas

Volver

Para volver á pantalla anterior.

Permite pechar o teclado en pantalla, unha caixa de diálogo, un menú de opcións ou o panel

de notificacións.

Inicio

Para ir á Pantalla de inicio

Manteña premida esta tecla para abrir unha ventá que amose as aplicacións usadas

recentemente.

Menú

Para abrir unha lista coas opcións dispoñibles na pantalla ou aplicación actuais.