Sony Xperia E - Sincronización con Google™‎

background image

Sincronización con Google™

Sincronice o seu teléfono cos seus contactos de Gmail™, Google Calendar™ e

Google™, os seus marcadores de Google™ Chrome e os datos doutros servizos de

Google que utilice. Véxaos e xestióneos do mesmo xeito sinxelo que se estivera nun

ordenador.
Despois de sincronizar, atopará Gmail™ na aplicación Gmail™, Google Calendar™

na aplicación Calendario, os contactos de Google™ na aplicación Contactos e outros

datos nas aplicacións correspondentes de Google que instalara.

Para configurar unha conta Google™ no teléfono para sincronización automática

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Pulse Configuración > Contas e sincronización.

3

Asegúrese de que a sincronización está activada de forma que as aplicacións

poidan sincronizar os datos automaticamente.

4

Pulse Engadir conta > Google.

5

Siga as instrucións do asistente de rexistro para crear unha conta de Google™

ou inicie sesión se xa dispón dunha.

6

Pulse Seguinte.

7

Pulse na conta de Google™ que acaba de crear, e a continuación pulse nos

elementos que desexe sincronizar.

Para sincronizar de xeito manual coa súa conta Google™

1

Na Pantalla de inicio, pulse .

2

Pulse Configuración > Contas e sincronización.

3

Pulse na conta Google™ que desexe sincronizar.

4

Prema e logo pulse Sincronizar agora.

Para sincronizar o seu navegador con Google™ Chrome

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Pulse Configuración > Contas e sincronización.

3

Pulse a conta de Google™ e, a continuación, marque a caixa de verificación

correspondente para sincronizar o navegador.

Para eliminar unha conta de Google™ do teléfono

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Pulse Configuración > Contas e sincronización.

3

Pulse na conta de Google™ que desexe eliminar da lista de contas.

4

Prema e logo pulse Eliminar conta.

5

Pulse Eliminar conta de novo para confirmar.

98

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.