עזרה Sony Xperia E

background image

ךירדמ

שמתשמל

Xperia

E

C1505/C1504

background image

ןכות