Sony Xperia E - Prikazivanje albuma na mreži

background image

Prikazivanje albuma na mreži

U albumu možete prikazivati fotografije i videozapise koje ste prenijeli na online

uslugu poput Picasa™ i Facebook™. Prikažite komentare vaših prijatelja i dodajte

vlastite komentare. Možete također preporučiti ili „Sviđa mi se” fotografiju kada

prikazujete albume u Facebook™.

Pregled kartica Na mreži

1

Broj dostupnih albuma na mreži.

2

Aktivna online usluga.

3

Naziv albuma na mreži.

4

Broj stavki u albumu na mreži.

Za prikaz fotografija iz online usluga u albumu

1

Prijavite se u odgovarajuću online uslugu, primjerice Facebook™.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite Album > Na mreži. Prikazani su svi vaši dostupni albumi

na mreži.

4

Dotaknite bilo koji album za pregled njegovog sadržaja, potom dotaknite

fotografiju u albumu.

5

U pregledniku fotografija prolistajte ulijevo kako biste pregledali sljedeću

fotografiju ili videozapis. Prolistajte udesno za prikaz prethodne fotografije ili

videozapisa.

78

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za prikaz i dodavanje komentara u sadržaj albuma na mreži

1

Kada prikazujete fotografiju iz albuma na mreži, dotaknite zaslon za prikaz

alatne trake, potom za prikaz komentara dotaknite .

2

Za prikaz više komentara, pomaknite se na zaslonu.

3

Za dodavanje vlastitih komentara, unesite komentar na dnu zaslona, potom

dotaknite Objavi.

Za preporuku fotografije ili videozapisa na Facebook™

Tijekom prikazivanja fotografije ili videozapisa iz jednog od albuma na

Facebook™, dotaknite zaslon za prikaz alatnih traka, potom dotaknite za

prikaz da vam je to „Sviđa mi se” Facebook™.

79

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.