Sony Xperia E - Upravljanje kontaktima

background image

Upravljanje kontaktima

Možete izraditi, izmijeniti i sinkronizirati svoje kontakte u nekoliko jednostavnih koraka.

Možete odabrati kontakte spremljene u različitim računima i upravljati njihovim

prikazom na telefonu.
Ako sinkronizirate svoje kontakte s više od jednim računom, možete spojiti kontakte u

telefonu kako biste izbjegli dupliciranje.

Neke usluge sinkronizacije, primjerice neke društvene mreže, ne dopuštaju izmjenu detalja o

kontaktu.

Prikaz kontakata

Iz Početni zaslon, dotaknite , potom dotaknite . Ovdje su navedeni vaši

kontakti.

Odabir kontakata za prikaz u programu Kontakti

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a potom .

2

Pritisnite , a zatim dotaknite Filter.

3

Na popisu koji se pojavljuje označite i odznačite željene opcije. Ako ste uskladili

kontakte s računom za usklađivanje, taj se račun pojavljuje na popisu. Možete

dotaknuti račun da biste dodatno proširili popis opcija. Kada završite, dotaknite

U redu

.

Dodavanje kontakta

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a potom .

2

Dotaknite .

3

Ako ste uskladili kontakte s jednim ili više računa, odaberite račun u koji želite

dodati ovaj kontakt ili dotaknite Lokalni kontakt ako želite ovaj kontakt koristiti

samo u vašem telefonu.

4

Unesite ili odaberite željene podatke za kontakt.

5

Kada završite, dotaknite Gotovo.

Ako ispred telefonskog broja kontakta dodate znak plus i pozivni broj zemlje, taj broj možete

koristiti i za pozive iz inozemstva.

44

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Izmjena kontakta

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a potom dotaknite .

2

Dodirnite i držite kontakt koji želite izmijeniti, a zatim dotaknite Uredi kontakt.

3

Dotaknite i izmijenite željene informacije. Kada završite, dotaknite Gotovo.

Za pridruživanje slike s kontaktom

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a potom .

2

Dotaknite i držite kontakt koji želite urediti, a zatim dotaknite Uredi kontakt.

3

Dotaknite i odaberite željeni način za dodavanja slike kontakta.

4

Kad ste dodali sliku, dotaknite Gotovo.

Sliku možete dodati u kontakt izravno iz programa Galerija telefona Xperia™.

Za prikaz komunikacije s kontaktom

1

Iz Početni zaslon, dotaknite , potom dotaknite .

2

Dotaknite kontakt koji želite pregledati.

3

Kako bi vam se prikazala komunikacija s tim kontaktom putem drugih medija,

dotaknite ili kvrcnite stavke filtra na dnu zaslona.

Brisanje kontakata

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a potom .

2

Pritisnite , a zatim dotaknite Izbriši kontakte.

3

Označite kontakte koje želite izbrisati ili dotaknite Označi sve ako želite izbrisati

sve kontakte.

4

Dotaknite Izbriši > U redu.

Izmjena vlastitih podataka za kontakt

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a potom .

2

Dotaknite i držite Ja na vrhu popisa kontakata i potom dotaknite Uredi kontakt.

3

Unesite podatke ili željene promjene.

4

Kada završite, dotaknite Gotovo.

Izbjegavanje dupliciranja unosa u programu Kontakti

Ako ste uskladili svoje kontakte s novim računom ili ste uvezli informacije o kontaktu

na drugi način, možete završiti s dupliciranim unosima u programu Kontakti. Ako se to

dogodi, takve duplikate možete spojiti kako biste izradili jedan unos. Ako unose spojite

pogrešno, možete ih kasnije ponovno razdvojiti.

Za povezivanje kontakata

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a potom .

2

Dotaknite i držite kontakt koji želite združiti s drugim kontaktom i potom

dotaknite Poveži kontakt.

3

Na popisu koji se pojavi dotaknite kontakt čije podatke želite pridružiti prvom

kontaktu, a potom za potvrdu dotaknite U redu. Podaci iz prvog kontakta dodani

su drugom kontaktu i prvi kontakt se više ne prikazuje na popisu Kontakti.

Za razdvajanje združenih kontakata

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a potom .

2

Dodirnite i držite združeni kontakt koji želite urediti, a zatim dotaknite Uredi

kontakt

.

3

Dotaknite Poništi povez. kont..

4

Dotaknite U redu.

Favoriti

Kontakte možete označiti kao favorite da biste im mogli brzo pristupiti iz programa

Kontakti.

45

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za označavanje i poništavanje kontakta kao favorita

1

Iz Početni zaslon, dotaknite , potom dotaknite .

2

Dotaknite kontakt koji želite dodati u favorite ili ukloniti iz njih.

3

Dotaknite .

Za prikaz omiljenih kontakata

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a potom .

2

Dotaknite Grupe, a zatim .

Grupe

Možete pridružiti kontakte u grupe kako biste im brže pristupili unutar aplikacije

Kontakti.

Za pridruživanje kontakta u grupu

1

U aplikaciji Kontakti, dodirnite i držite kontakt koji želite pridružiti u grupu.

2

Dotaknite Uredi kontakt, potom dotaknite traku izravno ispod Dodijeli grupi.

3

Označite potvrdne okvire za grupe u koje želite dodati kontakt, potom dotaknite

Gotovo

.

4

Dotaknite Gotovo.