Sony Xperia E - Govorna pošta

background image

Govorna pošta

Ako vaša pretplata uključuje uslugu automatske sekretarice, pozivatelji vam mogu

ostaviti poruke govorne pošte ako ne možete odgovoriti na poziv. Broj usluge govorne

pošte obično je spremljen na vašoj SIM kartici. Ako nije, broj možete dobiti od

davatelja usluge i ručno ga upisati.

38

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Unos broja svoje govorne pošte

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Postavke > Postavke poziva > Postavke govorne pošte

> Broj govorne pošte.

3

Unesite broj svoje govorne pošte.

4

Dotaknite U redu.

Nazivanje usluge govorne pošte

1

Iz Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Telefon.

3

Dodirnite i držite

1

.