Sony Xperia E - Memorija

background image

Memorija

Sadržaj možete spremiti na memorijsku karticu, u internu memoriju telefona i u

memoriju uređaja. Glazba, videoisječci i fotografije spremaju se u internu memoriju ili

na memorijsku karticu, a programi, kontakti i poruke u memoriju uređaja.

Neke programe možete premjestiti iz memorije uređaja u internu memoriju.

30

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za pomicanje aplikacije na unutarnji uređaj za pohranu

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Postavke > Aplikacije.

3

Odaberite aplikaciju koju želite pomaknuti na unutarnji uređaj za pohranu.

4

Dotaknite Premjesti u internu memoriju.

Neke aplikacije nije moguće premjestiti iz memorije mobilnog uređaja na unutarnji uređaj za

pohranu.

Memorijska kartica

Memorijsku ćete karticu možda morati kupiti zasebno.

Vaš telefon podržava memorijsku karticu microSD™, koja se koristi za medijski

sadržaj. Tu je vrstu kartice moguće koristiti i kao prijenosnu memorijsku karticu s

drugim kompatibilnim uređajima.

Formatiranje memorijske kartice

Možete formatirati memorijsku karticu, primjerice za oslobađanje memorije. Ovo znači

da brišete sve podatke na kartici.

Sav sadržaj na memorijskoj kartici se briše kad je formatirate. Prije formatiranja memorijske

kartice provjerite jeste li izradili sigurnosne kopije svega što želite spremiti. Za izradu

sigurnosne kopije sadržaja, možete ga kopirati na svoje računalo. Za više informacija

pogledajte poglavlje

Povezivanje telefona s računalom

na stranici 91.

Formatiranje memorijske kartice

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite Postavke > Pohrana > Deaktiviraj SD karticu.

3

Nakon uklanjanja memorijske kartice dotaknite Izbriši SD karticu.