Sony Xperia E - Navigacija web stranicama

background image

Navigacija web stranicama

Odabir poveznice

Da biste odabrali vezu na web-stranici, dotaknite vezu. Odabrana će poveznica

biti istaknuta, a web-stranica počet će se učitavati čim podignete prst.

Ako slučajno odaberete poveznicu prije no što podignete prst, odvucite prst s poveznice da

biste poništili odabir.

Prelazak na prethodnu stranicu tijekom pregledavanja

Pritisnite .

Povećavanje i smanjivanje razine zuma na web-stranici

Za povećavanje i smanjivanje razine zuma na web-stranici koristite jedan od sljedećih

načina:

Dvaput dotaknite zaslon da biste zumirali web-stranicu ili ga ponovno dvaput

dotaknite da biste smanjili razinu zuma.

Područje na stranici dodirnite dvama prstima te ih približite jedan drugom da

biste razinu zuma smanjili ili ih razmaknite da biste razinu zuma povećali.

Ponovno učitavanje trenutne web-stranice

Pritisnite , a zatim dotaknite Osvježi.

Spremanje web-stranice za izvanmrežno pregledavanje

1

Kada se web-stranica učita, pritisnite .

2

Dotaknite Spremi za izvanmrež. čitanje. Bit ćete preusmjereni na karticu

Spremljene stranice

u kojoj možete pregledati sve spremljene web-stranice.

Ako memorijska kartica nije dostupna, web-stranicu nije moguće spremiti.

Pregled prethodno spremljene web-stranice

1

Uz otvoren preglednik kvrcnite prema dolje po zaslonu da bi se prikazala traka

za pretraživanje i unos adrese.

2

Dotaknite pokraj trake za pretraživanje i unos adrese.

3

Dotaknite , a zatim dotaknite karticu Spremljene stranice.

4

Pronađite i odaberite web-stranicu koju želite pregledati.

Učitavanje aktivne verzije izvanmrežne web-stranice

1

Kada je izvanmrežna web-stranica otvorena, pritisnite .

2

Dotaknite Idi na prikaz uživo.

Traženje verzije web-stranice za stolno računalo

1

Prilikom pregledavanja web-stranice, pritisnite .

2

Dotaknite Zahtj. za web-str. za rač..

Kada u nekom prozoru odaberete prikaz web-stranice u verziji za stolno računalo, sve ostale

web-stranice koje u tom prozoru budete gledali poslije prikazivat će se u verzijama za stolno

računalo. Ponovno dotaknite Zahtj. za web-str. za rač. da biste postavku vratili u prethodno

stanje.

Dijeljenje poveznice na trenutnu web-stranicu

1

Tijekom pregledavanja pritisnite .

2

Dotaknite Dijeli stranicu.

3

Odaberite dostupnu metodu prijenosa, a zatim slijedite upute na zaslonu.

82

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Zatvaranje prozora preglednika

1

Uz otvoren preglednik kvrcnite prema dolje po zaslonu da bi se prikazala traka

za pretraživanje i unos adrese.

2

Dotaknite pokraj trake za pretraživanje i unos adrese. Pojavit će se popis

svih otvorenih prozora.

3

Dotaknite u prozoru koji želite zatvoriti ili kvrcnite prozor ulijevo ili udesno sa

zaslona da biste ga zatvorili.