Sony Xperia E - Preuzimanje s weba

background image

Preuzimanje s weba

Programe i sadržaje možete preuzimati dok gledate web stranice koristeći web

preglednik na telefonu. Obično treba taknuti poveznicu za preuzimanje za željenu

datoteku, nakon čega preuzimanje započinje automatski.

Za prikaz preuzetih datoteka

1

Provjerite jeste li umetnuli memorijsku karticu u svoj mobilni uređaj prije

pregledavanja prethodno preuzetih datoteka (na karticu).

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite opciju Preuzimanja.

Za poništavanje preuzimanja u tijeku

1

Kada vaš mobilni uređaj započne s preuzimanjem datoteke, povucite traku

stanja i dotaknite datoteku koju preuzimate.

2

Označite potvrdni okvir pored datoteke koju preuzimate, a želite poništiti.

3

Dotaknite .