Sony Xperia E - Upravljanje tekstom i slikama

background image

Upravljanje tekstom i slikama

Pronalaženje teksta na web stranici

1

Kad pregledavate web stranicu, pritisnite .

2

Dotaknite Pronađi na stranici.

3

Unesite tekst za pretraživanje. Na web-stranici istaknuti su znakovi koji

odgovaraju onome što ste tražili.

4

Da biste prešli na prethodnu ili sljedeću istaknutu stavku, dodirnite strelicu gore

odnosno dolje.

5

Dodirnite da biste zatvorili traku za pretraživanje.

Kopiranje teksta s web-stranice

1

Dodirnite i držite dio teksta koji želite kopirati dok ga ne označite. Na krajevima

odabranog dijela pojavljuju se jezičci. Povucite jezičce da biste odabrali sav

tekst koji želite kopirati.

2

Dotaknite , a zatim Kopiraj.

3

Da biste tekst zalijepili u poruku e-pošte, SMS poruku ili MMS poruku, dodirnite

i držite tekstno polje u odgovarajućem programu i dotaknite izbornik Zalijepi koji

će se pojaviti.

Ako je tekst koji želite kopirati dio veze na drugu web-stranicu, pojavljuje se izbornik na kojem

morate dotaknuti Odabir teksta da biste nastavili.

Spremanje slike s web-stranice

1

Na aktivnoj web-stranici dodirnite i držite željenu sliku dok se ne pojavi izbornik.

2

Dotaknite Spremi sliku.

Ako memorijska kartica nije dostupna, sliku nije moguće spremiti.