Sony Xperia E - A fényképezőgép beállításai

background image

A fényképezőgép beállításai

Fényképek beállítása

1.

Kapcsolja be a kamerát.

2.

Ha a fényképezőgép nincs kijelölve, a ikont húzza a ikonhoz.

3.

Koppintson a képernyő bal oldalán lévő beállítás ikonokra.

4.

Az összes beállítás megjelenítéséhez nyomja meg a gombot.

5.

Válassza ki módosítandó beállítást, és szükség szerint módosítsa azt.

A fényképezőgép-beállítási panel testreszabása

1.

Amikor a kamera meg van nyitva, nyomja meg a billentyűt az összes

beállítás megjelenítéséhez.

2.

Az áthelyezendő beállítást tartsa megérintve, és húzza át a kívánt helyre.

Ha a beállítást lehúzza a beállítások panelről, a módosítás nem történik meg.

A fényképezőgép beállításai

Motívumprogramok

Az előre programozott motívumprogramokkal könnyen beállíthatja a kamerát a

leggyakoribb helyzetekhez. A kamera számos, a kiválasztott motívumprogramnak

megfelelő és a lehető legjobb minőséget nyújtó beállítást biztosít.

Kikapcsol

A Motívumprogramok funkció ki van kapcsolva, és a fényképek manuálisan készíthetők el.

Éjszakai felvétel

Használata éjszakai képek készítésekor vagy fényszegény környezetben ajánlott. A hosszú

expozíciós idő miatt a kamerát mozdulatlanul kell tartani, vagy stabil felületre kell helyezni.

Sport

Gyorsan mozgó objektumokról készült fényképekhez használható. A rövid expozíció minimálisra

csökkenti a bemozdulás veszélyét.

Expozíciós érték

A készítendő fényképen határozza meg a fényerőt. A magasabb érték nagyobb fényerőt jelent.

Fehéregyensúly

A fehéregyensúly-beállítás az adott fényviszonyoknak megfelelően módosítja a

színegyensúlyt.

Automatikus

Automatikusan módosítja a színegyensúlyt a fényviszonyoknak megfelelően.

Izzófény

72

Ez a kiadvány internetes változata. © Csak magáncélú felhasználásra nyomtatható ki.

background image

A színegyensúlyt meleg hangulatú megvilágításokhoz, például a hagyományos izzó fényéhez állítja

be.

Neon

A színegyensúly neonfény esetén történő módosítására szolgál.

Napfény

A színegyensúly szabadtéri, napos környezetben történő módosítására használható.

Felhős

A színegyensúly felhős ég esetén történő módosítására szolgál.

Önkioldó.

Az önkioldó segítségével úgy fényképezhet, hogy közben nem kell tartania a telefont.

Önarcképek vagy csoportképek készítéséhez használható, így mindenki szerepelhet a

fényképen. A kamera fényképezés közbeni elmozdulásának elkerüléséhez is

használhatja az önkioldót.

Be (10 másodperc)

A kameraképernyőre koppintás után tíz másodperces késleltetési időt biztosít a fénykép elkészítéséig.

Be (2 másodperc)

A kameraképernyőre koppintás után két másodperces késleltetési időt biztosít a fénykép

elkészítéséig.

Kikapcsol

A fénykép a kameraképernyőre koppintáskor készül el.

Helycímkézés

A fényképeket a készítésük helyére vonatkozó részletekkel címkézheti.

Be

Ha a helycímkézési funkció be van kapcsolva, a program az elkészült fényképekhez hozzáadja a

megközelítő pontosságú földrajzi helyet. A helycímkézési funkció használatához engedélyeznie kell a

helymeghatározási funkciókat a Beállítások között. A fényképhez hozzáadni kívánt helycímkék

esetén a fénykép készítése előtt a helyet meg kell határozni. Amikor a ikon megjelenik a kamera

képernyőjén, a hely meghatározása megtörtént. Mialatt az eszköz a helymeghatározást végzi, a

következő ikon látható a képernyőn: .

Kikapcsol

Ha a helycímkézési funkció ki van kapcsolva, a fénykép készítésének helye nem látható.

Rögzítés módja

A fényképezés módszerének kiválasztása.

Képer.gomb

Fényképezés úgy, hogy a kamera képernyőn lévő gombra koppint. A fénykép akkor készül el, amikor

elveszi az ujját.

Felvétel érintésre

A fókuszmező úgy azonosítható, hogy az ujjával megérinti a kameraképernyőt. A fénykép akkor

készül el, amikor elveszi az ujját. Ez csak akkor érvényes, ha a fókuszálási mód érintéses fókuszra

van állítva.

Csak kamerabillen.

Fényképezés a csak a kamerabillentyű használatával. A fénykép akkor készül el,

amikor elveszi az ujját.

73

Ez a kiadvány internetes változata. © Csak magáncélú felhasználásra nyomtatható ki.