Sony Xperia E - A videokamera beállításai

background image

A videokamera beállításai

Videokamera beállítások módosítása

1.

Kapcsolja be a kamerát.

2.

Ha a videokamera nincs kijelölve, a ikont húzza a ikonhoz.

3.

Koppintson a képernyő bal oldalán lévő beállítás ikonokra.

4.

Az összes beállítás megjelenítéséhez nyomja meg a gombot.

5.

Válassza ki módosítandó beállítást, és végezze el a változtatásokat.

74

Ez a kiadvány internetes változata. © Csak magáncélú felhasználásra nyomtatható ki.

background image

A videokamera-beállítási panel testreszabása

1.

Ha a videokamera meg van nyitva, nyomja meg a billentyűt az összes

beállítás megjelenítéséhez.

2.

Az áthelyezendő beállítást tartsa megérintve, és húzza át a kívánt helyre.

Ha a beállítást lehúzza a beállítások panelről, a módosítás nem történik meg.

A videokamera beállításainak áttekintése

Motívumprogramok

Az előre programozott motívumprogramokkal gyorsan beállíthatja a kamerát a

leggyakoribb helyzetekben történő használatra. A kamera számos, a kiválasztott

motívumprogramnak megfelelő és a lehető legjobb videominőséget nyújtó beállítást

biztosít.

Kikapcsol

A Motívumprogramok funkció ki van kapcsolva, és a videók manuálisan rögzíthetők.

Éjszakai felvétel

Bekapcsolásakor nő a fényérzékelés intenzitása. Gyengén megvilágított környezetben használható.

A gyorsan mozgó objektumokról készült felvételek bemozdulhatnak. Biztos kéztartást vagy támaszt

igényel. A videominőség javítása érdekében jó fényviszonyok esetén kapcsolja ki az éjszakai módot.

Sport

Gyorsan mozgó objektumok videofelvételekor használható. A rövid expozíció minimálisra csökkenti a

bemozdulás veszélyét.

Expozíciós érték

Ezzel a beállítással határozható meg a képen mért fény ereje. A magasabb érték nagyobb fényerőt

jelent.

Fehéregyensúly

A fehéregyensúly-beállítás az adott fényviszonyoknak megfelelően módosítja a

színegyensúlyt.

Automatikus

Automatikusan módosítja a színegyensúlyt a fényviszonyoknak megfelelően.

Izzófény

A színegyensúlyt meleg hangulatú megvilágításokhoz, például a hagyományos izzó fényéhez állítja

be.

Neon

A színegyensúly neonfény esetén történő módosítására szolgál.

Napfény

A színegyensúly szabadtéri, napos környezetben történő módosítására használható.

Felhős

A színegyensúly felhős ég esetén történő módosítására szolgál.

Önkioldó

Az önkioldó segítségével úgy is készíthet videót, hogy közben nem kell tartania a

telefont. Használatával csoportok örökíthetők meg úgy, hogy senki se hiányozzon a

képről. Az önkioldó használatának másik előnye, hogy videofelvétel közben

kiküszöböli a kamera rázkódását.

Be (10 másodperc)

A kameraképernyőre koppintás után tíz másodperces késleltetési időt biztosít a videofelvétel

elkezdéséhez.

Be (2 másodperc)

A kameraképernyőre koppintás után két másodperces késleltetési időt biztosít a videofelvétel

elkezdéséhez.

75

Ez a kiadvány internetes változata. © Csak magáncélú felhasználásra nyomtatható ki.

background image

Kikapcsol

A video rögzítése a kameraképernyőre koppintáskor azonnal elindul.

Rögzítés módja

A videofelvétel módszerének kiválasztása.

Képer.gomb

Videofelvétel készítése úgy, hogy a kamera képernyőn lévő gombot használja.

Felvétel érintésre

A fókuszmező úgy azonosítható, hogy az ujjával megérinti a kameraképernyőt.

Csak kamerabillen.

Videofelvétel készítése csak a kamerabillentyű használatával.

Mikrofon

Megválaszthatja, hogy videók rögzítésekor felvegye-e a környezet hangjait.

Shutter sound

A videofelvétel hangjának bekapcsolása vagy kikapcsolása.

76

Ez a kiadvány internetes változata. © Csak magáncélú felhasználásra nyomtatható ki.