Sony Xperia E - Ndeleng album online

background image

Ndeleng album online

Ing Album, sampeyan bisa ndeleng potret lan video sing diunggah menyang layanan

online, kayata Picasa™ lan Facebook™. Ndeleng komentar saka kanca lan melu

nambahake komentar. Sampeyan uga bisa menehi rekomendasi utawa "Seneng" karo

potret nalika ndeleng album ing Facebook™.

Ringkesan tab Online

1

Jumlah album online sing kasadhiya.

2

Uripake layanan online.

3

Jeneng album online.

4

Jumlah item ing album online.

78

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Ndeleng potret saka layanan online ing Album

1

Pesthekake yen sampeyan wis mlebu ing layanan online sing gegandhengan,

contone, Facebook™.

2

Saka Layar ngarep, tutul .

3

Temokake banjur tunyuk Album lagu > Online. Kabeh album sing kasadhiya

online ditampilake.

4

Tutul samubarang album kanggo ndeleng isi, banjur tutul potret ing album

kasebut.

5

Ing panampil potret, gulung cepet ngiwa kanggo ndeleng potret utawa video

sabanjure. Gulung cepet nengen kanggo ndeleng potret utawa video

sadurunge.

Ndeleng lan nambah komentar menyang isi album online

1

Nalika ndeleng potret saka album online, tutul layar kanggo nampilake toolbar,

banjur tutul kanggo ndeleng komentar.

2

Kanggo ndeleng komentar liyane, gulung mudhun layar.

3

Kanggo nambah komentar, tik komentar ing sisih ngisor layar, banjur tutul

Kirim

.

Menehi rekomendasi potret utawa video ing Facebook™

Nalika ndeleng potret utawa video saka salah sijine album Facebook™, tutul

layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul kanggo nuduhake yen

sampeyan "Seneng" karo item kuwi ing Facebook™.

79

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.